Kolektívna zmluva bude dvojročná

02. 07. 2018

logo Televíznej stanice TA 3Zamestnancom v štátnej a verejnej správe sa zvýšia platy v roku 2019 o desať percent a v roku 2020 o ďalších desať. Meniť sa budú aj platové tabuľky. Dohodli sa na tom odborári s vládou počas prvého kola kolektívneho vyjednávania. Historicky prvý raz by mali kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa podpísať až na dva roky.

(23. 06. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Lenka Ježová/Zuzana Straková Wenzlová)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Prejdime k ďalšej téme. Zamestnancom v štátnej a verejnej správe sa zvýšia platy v roku 2019 o desať percent a v roku 2020 o ďalších desať. Meniť sa budú aj platové tabuľky. Dohodli sa na tom odborári s vládou počas prvého kola kolektívneho vyjednávania. Historicky prvý raz by mali kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa podpísať až na dva roky."

Lenka Ježová, redaktorka: „Od budúceho roka príde k najvyššiemu rastu platov pre štátnu a verejnú sféru od roku 2004. Do konca aktuálneho volebného obdobia sa vždy od januára počas dvoch nasledujúcich rokov zvalorizujú mzdy spolu o 20 percent."

Branislav Ondruš (Smer-SD), štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: „Tá novela zákona o verejnej službe, aj to čo sme dnes dohodli na kolektívnom vyjednávaní, bude stáť štátny rozpočet zhruba 1,5 miliardy eur v priebehu tých najbližších dvoch rokov, to znamená pre roky 2019 a 2020."

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR: „Vo verejnom sektore sme určite v tejto chvíli spokojní. Sme spokojní s tým, že sa konečne doriešil systém odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, čiže tie takzvané tabuľky."

Lenka Ježová: „Platové tabuľky by sa mali meniť od budúceho roka. Prvá platová trieda bude začínať na úrovni minimálnej mzdy. V roku 2020 sa druhé navýšenie platov o 10 percent bude počítať zo zvýšených platových taríf."

Monika Uhlerová: „Zlúčia sa niektoré platové triedy. Myslím, že momentálne je to 11 platových tried čiže 14 platových tried sa zlúči alebo zúži do počtu 11 platových tried."

Lenka Ježová: „Vláda sa s odborármi dohodla, že kolektívnu zmluvu podpíšu na dva roky, teda až do konca volebného obdobia. Na to je ale potrebná legislatívna úprava."

Branislav Ondruš: „Umožní nám to zmena zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú navrhol pán poslanec Tomáš a očakávame, že Národná rada ju schváli v septembri tohto roka. A na základe tejto zmeny teda bude možné, aby sme aj štát, samospráva a Konfederácia odborových zväzov uzatvárali tieto kolektívne zmluvy na dlhšie obdobia ako jeden rok."

Lenka Ježová: „Kolektívna zmluva sa týka aj učiteľov a nepedagogických pracovníkov. V nových platových tabuľkách sa zohľadní prax až do 44 rokov. Doteraz to bolo len do 32."

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva: „V rezorte školstva budú navýšené platy u nepedagogických zamestnancov od tých 40 do 120 eur. U základných škôl, podľa toho, čo bolo dnes dohodnuté, budú navýšené platy u začínajúceho pedagóga by to malo byť okolo 70 eur a u kolegu, ktorý má 32-ročnú prax až 135 eur. A o rok ďalších takmer 80 eur a ďalších 140 eur."

Lenka Ježová: „Ďalšie kolektívne vyjednávanie bude až v roku 2020."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač