Nový strážca oblohy

02. 07. 2018

Vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote majú nový prístroj na sledovanie nočnej oblohy, ktkrý je najmodernejší na svete. Ak na oblohe preletí nejaký meteor, tak ho zaznamená, a to aj v susedných štátoch. Počas noci nasníma okolo 900 záberov.

Televízna stanica Markíza - logo(1. 7. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19.00; Marián Ujházy; Marek Vnenčák, Patrik Švajda)

Patrik Švajda, moderátor: „Ak by chceli, do vrecka by strčili ktoréhokoľvek paparazza. Ich nový výnimočný prístroj počas noci nacvaká aj okolo 900 záberov. Tieto objektívy, ale nebudú špehovať celebrity, ale oblohu.“

Marek Vnenčák, redaktor: „Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Chvíľa, keď tamojším odborníkom zasvietila šťastná hviezda.“

Pavel Spurný, Astronomický ústav Akadémie věd, konštruktér prístroja: „Tento přístroj je jednoznačně nejlepší a nejmodernější takový přístroj na světě, který existuje.“

Marek Vnenčák: „Vyzerá ako obyčajná plechová škatuľa, no nie je. Počas noci sa poriadne narobí.“

Pavol Rapavý, riaditeľ, Hvezdáreň Rimavská Sobota: „Pokiaľ na tej oblohe preletí nejaký meteor, tak ho zaznamená.“

Karol Mindák: „Výsledkom sú takéto zábery.“

Marek Husárik, Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici: „Táto kamera je súčasťou európskej bolidovej siete.“

Karol Mindák: „Podobný prístroj slúži tatranským astronómom, aj tým v Kolonickom sedle. Ten v Rimavskej Sobote je tak na Slovensku tretím v poradí. Zaznamenávajú každý jasnejší záblesk na oblohe.“

Pavol Rapavý: „V prípade, že nezhorí v zemskej atmosfére, tak vlastne na základe takýchto pozorovaní sa môže nájsť meteorit.“

Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici: „V podstate s presnosťou niekoľko desiatok metrov sa dá určiť dráha.“

Marek Vnenčák: „Tieto videá sú zo Slovenska. Nakrútili ich kamery v autách. Ak sa čosi podobné u nás niekedy zopakuje, táto mašinka bude pri tom. Dokáže však zaznamenať bolidy aj u našich susedov.“

Pavel Spurný: „Budeme vidět na sever až někam do prostředka Polska, na jih určitě ještě nad Rumunskem, na západ se potkáme s našimi kamerami v Čechách a na východ do třetiny vzdálenosti území Ukrajiny.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, Slovenská akadémia vied, astronómia, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač