Prísť o titul je na Slovensku takmer nemožné

11. 07. 2018

Česká ministerka spravodlivosti musí opustiť svoju funkciu. Dôvodom, pre ktorý musí odísť, je 11 strán diplomovej práce identických s textom inej absolventky. Ministerka plagiátorstvo nepripúšťa. O titul pravdepodobne nepríde. Na Slovensku je odobratie titulu takmer nemožné.

RTVS Jednotka - logo(10. 7. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Michal Katuška, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Prísť o akademický titul je na Slovensku takmer fikcia. Takúto možnosť nepozná priamo ani trestný ani vysokoškolský zákon. O zmeny sa snažil bývalý minister školstva Dušan Čaplovič, súčasné vedenie rezortu školstva problém riešiť neplánuje, zodpovednosť smeruje na samotné univerzity. Tie s ministerstvom nesúhlasia.“

Michal Katuška, redaktor: „Jedenásť strán diplomovej práce identických s textom inej absolventky – dôvod, pre ktorý musí česká ministerka spravodlivosti opustiť svoju funkciu, hoci sama plagiátorstvo nepripúšťa.“

Taťána Malá, odstupujúca ministerka spravodlivosti ČR (preklad z češtiny): „Musím znovu a veľmi razantne chcem zdôrazniť, že týmto v žiadnom prípade nepriznávam akúkoľvek chybu.“

Michal Katuška: „Ministerka z vlády odchádza, ale o titul pravdepodobne nepríde, podobne ako na Slovensku, kde je odobratie titulu takmer nemožné. Napríklad bývalá podpredsedníčka Národnej rady Renáta Zmajkovičová zabudla v práci citovať časť zákona, práca bývalého policajného viceprezidenta Ľubomíra Ábela bola zas totožná s prácou iného študenta, ani im však postih v podobe odobratia titulu nehrozí. Zákon totiž takú možnosť nepozná.“

Peter Bubla, hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Na druhej strane máme za to, že vysoká škola by sa mohla obrátiť na súd a žiadať zneplatnenie dokladu o vzdelaní.“

Michal Katuška: „Bremeno je teda na vysokých školách, tie s tým však nesúhlasia.“

Stanovisko Univerzity Komenského (text v obraze): „V prvom rade legislatívu v tomto smere považujeme za nedostatočnú. Optimálne by bolo upraviť otázku odoberania diplomov priamo v zákone, čo aj Univerzita Komenského v Bratislave viackrát pripomienkovala pri príprave novely zákona o vysokých školách.“

Michal Katuška: „Hoci ministerstvo školstva má návrh na zmenu Trestného zákona ešte z čias ministra Dušana Čaploviča, zákon teraz meniť nechce. V hre tam zostáva najmä prevencia v podobe systému na overovanie originality prác. Aj cez tieto káble pretečie každý rok do systému záverečných prác takmer sedemdesiattisíc z nich, od roku 2010 ich je v systéme vyše šesťstotisíc. Tie staršie spred roku 2010 by ste tam, ale hľadali márne.“

Ľubomír Bilský, Centrum vedecko-technických informácií SR: „My sme mali snahu zahrnúť do tohto systému aj práce staršie, avšak nestretli sme sa s prílišnou ochotou zo strany vysokých škôl.“

Michal Katuška: „Podvádzanie pri získavaní vzdelávania stálo miestom viacerých politikov na Západe. Napríklad v Nemecku prišiel o politickú funkciu aj titul minister obrany Karl-Theodor zu Guttenberg či ministerka školstva Annette Schavanová.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač