Rektori vysokých škôl vítajú veto novely

17. 07. 2018

Kvalitnejšie vysoké školy, motivácia študentov zostať na Slovensku, nový študijný program pre bakalárov a tiež nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude rozhodovať o udeľovaní akreditácie. Aj tieto zmeny prinášajú dva zákony o vysokých školách, ktoré prezident vrátil do pléna Národnej rady prepracovať.

Televízna stanica TA 3 - logo(16. 7. 2018; TV TA 3; Žurnál; 12.00; Hana Džurná, Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Rektori vysokých škôl vítajú rozhodnutie prezidenta, ktorý vrátil do parlamentu dva zákony o vysokých školách. Legislatíva o kvalite vysokoškolského vzdelávania podľa Andreja Kisku nie je zárukou, že sa v praxi niečo zmení, práve naopak, sa obáva, či navrhované zákony situáciu ešte nezhoršia.”

Hana Džurná, reportérka TA 3: „Kvalitnejšie vysoké školy, motivácia študentov zostať na Slovensku, nový študijný program pre bakalárov a tiež nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude rozhodovať o udeľovaní akreditácie. Aj tieto zmeny prinášajú dva zákony o vysokých školách, ktoré prezident vrátil do pléna Národnej rady prepracovať.”

Andrej Kiska, prezident SR (písomné stanovisko): „Ako ukazuje skúsenosť so súdnictvom v Slovenskej republike, ak chýbajú pravidlá, dostatočné kritériá a silné motivácie podporujúce želané správanie sa, samotné posilnenie samosprávnych prvkov nie je zárukou ani vyššej kvality ani zvyšovania vnútorného tlaku na kvalitu.”

Hana Džurná: „Zákon o kvalite posilňuje prvok samosprávy tým, že nahrádza akreditačnú komisiu menovanú vládou nezávislou akreditačnou agentúrou. Podľa Andreja Kisku ale výber jej vedenia či požiadavka zhody siedmich z deviatich členov výkonnej rady pri hlasovaní vytvárajú riziko uprednostňovania priemernosti pred kvalitou.”

Andrej Kiska (písomné stanovisko): „Zákony bližšie neurčujú pravidlá výberu hodnotiteľov kvality, ich organizáciu ani počet. Nejasné ostávajú aj štandardy, na základe ktorých sa udeľuje akreditácia, či finančný vplyv nových poplatkov na hospodárenie vysokých škôl.”

Hana Džurná: „Ministerka školstva argumentuje tým, že kvórum má zabrániť konfliktu záujmov.”

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Pretože v tej výkonnej rade sú predstavitelia štátu v počte jeden, predstavitelia zamestnávateľov v počte dva a predstavitelia reprezentácie vysokých škôl v počte šesť. Tie vysoké školy by mohli celý proces nejakým spôsobom prispôsobovať a mohol by tam byť taký interný konflikt záujmov. Čiže preto je tam to kvórum.”

Hana Džurná: „Prezidentovo rozhodnutie ale vítajú aj rektori vysokých škôl, napriek tomu, že množstvo ich požiadaviek bolo do zákonov zapracovaných, tvrdia, že stále zostávajú otvorené viaceré otázky.”

Marek Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: „Privítali by sme, keby čím skôr sa redukovali z veľkého počtu, ktorý teraz je študijných odborov, na menší počet, aby boli čím skôr známe štandardy, kde budú kritériá na akreditáciu.”

Martina Lubyová: „Tie štandardy by mala vypracovať už samostatná tá nezávislá akreditačná agentúra. Čiže pred jej vznikom ona ešte nemôže tieto štandardy vypracovať.”

Hana Džurná: „Prezident zároveň poslancov navrhol zo zákonov vypustiť aj pozmeňujúci návrh o Slovenskej akadémii vied, nesúhlasí ani s nepriamou novelizáciou cez zákon o verejnom obstarávaní. Ten totiž umožňuje obchádzať súťaž pri eurofondových dotáciách, ak ich spolufinancovanie je menšie ako 50 percent."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač