Skúmajú kosti a bunky

01. 07. 2018

logo Televíznej stanice MarkízaAlkohol škodí nielen pečeni, ale aj kostiam. Vedci z nitrianskej univerzity robili pokusy na myšiach a ich výsledky sa dajú preniesť aj na človeka. Zaoberajú sa využitím embryí zvierat, ale aj zlepšením kvality ženských vajíčok, čo môže mať veľký dopad na kliniky asistovanej reprodukcie po celom svete.

(26. 06. 2018; TV Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; Dana Brixová/Viktor Vincze)

Viktor Vincze, moderátor: „Alkohol škodí nielen pečeni, ale aj kostiam. Vedci z nitrianskej univerzity robili pokusy na myšiach a ich výsledky sa dajú preniesť aj na človeka. Zaoberajú sa využitím embryí zvierat, ale aj zlepšením kvality ženských vajíčok, čo môže mať veľký dopad na kliniky asistovanej reprodukcie po celom svete. V Nitre majú nové laboratóriá.“

Dana Brixová, redaktorka: „Každé piate dieťa v západnej Európe sa narodí pomocou asistovanej reprodukcie. Vo vyspelých krajinách odkladajú ženy počatie prvého dieťaťa neraz aj k štyridsiatke. Kvalita vajíčok sa ale s pribúdajúcim vekom znižuje. Vedci na tomto prístroji hľadajú možnosti ako svoje poznanie v oblasti embryologického výskumu posunúť ďalej.“

Roman Kuna, FPV UKF Nitra: „Vedia prenášať jadrá z bunky do bunky, alebo najnovšie už aj jadierka, čo je ešte menšie ako jadro. Je to veľmi citlivá a ťažká práca.“

Tibor Zelenický, rektor UKF Nitra: „Skúmajú, akým spôsobom možno ovplyvňovať samotné vajíčko. Toto sa deje na úrovni zvierat. Samozrejme ono je to veľmi príbuzné. Pokiaľ sa príde k výsledkom, potom je tu už len krôčik k tomu, aby sa takéto pozitívne výsledky, ktoré sa dosiahnu, mohli preniesť aj na ľudského jedinca a skúmanie hlavne ženských vajíčok.“

Dana Brixová: „V nových laboratóriách je aj fyto-komora. Pestujú tu rastliny v presne stanovených podmienkach a skúmajú, ako sa vyrovnáme so znečistením pôdy ťažkými kovmi, alebo inými nepriaznivými vplyvmi, napríklad suchom.“

Beáta Piršelová, FPV UKF Nitra: „Kukurica pomocou tých koreňov dokáže tie kontaminanty nejakým spôsobom fixovať a vlastne to umožňuje, aby tie toxické kovy na príklad neodchádzali do iných častí toho životného prostredia. Sú aj niektoré ďalšie druhy, ale to je odrodovo závislé, takže to je tiež ďalšia otázka hľadať také odrody, ktoré vlastne toto dokážu.“

Dana Brixová: „Na špeciálnom mikro-tomografe skúmajú dopodrobna kosti. Pokusy už robili na myšiach a zistili, že aj im alkohol škodí.“

Patrik Šranko, FPV UKF Nitra: „Dochádza tam k určitým zmenám vlastne v mikroštruktúre kostného tkaniva, ktoré negatívne vlastne vplývajú na premodelovanie kostného tkaniva, a tým pádom aj napríklad na život tých zvierat, ale tým pádom to vieme pekne vlastne preklopiť aj na ľudské kosti a človeka. Veľmi veľa výsledkov, ktoré získavame, vieme potom uplatniť napríklad aj v biomedicíne.“

Dana Brixová: „Prevádzka špičkových laboratórií je finančne náročná. Univerzita vyčlenila peniaze na najbližších 5 rokov. Z Nitry Dana Brixová, televízia Markíza.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač