Spor o vedu

11. 07. 2018

Slovenská akadémia vied sa už vyše 4 roky pripravuje na proces transformácie jednotlivých ústavov na verejné výskumné inštitúcie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našlo v podkladoch okolo 40 nezrovnalostí. Predseda SAV to vníma ako zlú interpretáciu zákona. Obáva sa, že mladí ľudia stratia s nimi trpezlivosť a odídu preč.

Televízna stanica JOJ - logo(10. 7. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; Júlia Zelenková, Aneta Parišková, Ľuboš Sarnovský)

Aneta Parišková, moderátorka: „Medzi Slovenskou akadémiou vied a ministerstvom školstva to opäť iskrí.“

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Šéf našej najvýznamnejšej výskumnej inštitúcie sa obáva, že mladí vedci to jednoducho zabalia a budú vo veľkom odchádzať.“

Aneta Parišková: „Môžu za to problémy s transformáciou jednotlivých ústavov na verejné výskumné inštitúcie.“

Júlia Zelenková, redaktorka: „Pred rokom Slovenská akadémia vied kritizovala ministerstvo školstva, že ju takpovediac vyšachovalo z možnosti čerpať eurofondy na vedu a výskum. Tentoraz SAV-ka hovorí o tom, že jej budúcnosť je v stávke. Za všetkým je dlho pripravovaný proces transformácie jej jednotlivých ústavov na verejnoprávne výskumné inštitúcie. Cieľom bolo SAV-ku zmodernizovať, umožniť jej podnikanie a ľahšiu spoluprácu s firmami. Má to však trpkú dohru. Ministerstvo školstva hovorí, že ústavy načas nedodali potrebné podklady a tak ich nemôže zaregistrovať.“

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Akadémia sa už vyše 4 roky pripravuje na tento proces transformácie. Ministerstvo našlo okolo 40 nezrovnalostí a upozornilo na ne Slovenskú akadémiu vied.“

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „My sme splnili všetky podmienky, aj keď nie úplne stopercentne a všetky požiadavky, ktoré prišli na to, vnímame to ako zlú interpretáciu zákona a teraz medzi nami je tento spor.“

Martina Lubyová: „Naozaj bolo dôležité, aby všetko bolo tip-top dodané v tých zákonných termínoch.“

Júlia Zelenková: „Povestným jablkom sváru sú interné predpisy. Podľa ministerky Lubyovej ich dodalo len minimum ústavov, no bez nich nejde nakladať s majetkom či riešiť pracovnoprávne vzťahy. Na druhej strane tvrdí, že sa to dá doriešiť, aj keď už komplikovanejšie ako v riadnom termíne.“

Martina Lubyová: „Nachádzajú sa v štádiu medzi založením a vznikom. Zákon určuje, že v tomto štádiu za tie jednotlivé … koná ich zakladateľ. Naozaj zostávajú všetky prostriedky sfére SAV a netreba mať obavy z toho, že by SAV prišla o nejaké prostriedky alebo že by niečo zanikalo.“

Júlia Zelenková: „Faktom ale je, že v tomto štádiu nemôžu napríklad čerpať eurofondy, ktoré sú pre slovenskú podvyživenú vedu takpovediac mannou nebeskou.“

Pavol Šajgalík: „Pre mňa najhorší scenár je ten, že naozaj tí mladí ľudia stratia trpezlivosť s nami, s touto krajinou a odídu preč.“

Juraj Draxler, bývalý minister školstva SR (telefonát): „V podstate je to veľmi nedôstojná situácia, ťažko si to aj racionálne vysvetliť. Na druhej strane to ani neprekvapuje, ministerka dlhodobo komunikuje sporadicky a náladovo a netýka sa to len akademickej sféry.“

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR za OĽaNO (telefonát): „Očakávala by som, že ministerstvo školstva bude akadémii vied nápomocné. Byrokratická šikana situáciu zbytočne komplikujú, môžu ohroziť nielen čerpanie eurofondov, ale aj prácu vedcov a priťahovanie nových talentov.“

Júlia Zelenková: „Šéf Slovenskej akadémie vied trvá na tom, že všetky ústavy by už v priebehu júla mohli splniť podmienky na to, aby dostali novú formu. Ministerstvo školstva ale o konkrétnom dátume hovoriť nechce.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Humanitné vedy , Iné

Tlač