Ústav chemických vied v Košiciach bude opäť fungovať v pôvodných priestoroch

13. 07. 2018

V Ústave chemických vied UPJŠ v Košiciach budú môcť od septembra opäť pracovať v pôvodných priestoroch. Náročná rekonštrukcia, ktorá sa uskutočnila po požiari v decembri 2016, je takmer na konci. Požiar spôsobil skrat na starej elektroinštalácii.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(12. 7. 2018; Rádio Slovensko; Správy; 14.00; Jana Belovičová)

Jana Belovičová, moderátorka: „Ústav chemických vied košickej Šafárikovej univerzity, ktorý v decembri 2016 zničil požiar, bude od septembra opäť fungovať v pôvodných priestoroch. Náročná rekonštrukcia je takmer na konci. Zamestnanci využívajú tieto dni na sťahovanie, čakajú ešte zvyšok nábytku a prístrojov. Kvestor univerzity Michal Tkáč hovorí, že finišujú aj s prácami na fasáde."

Michal Tkáč, kvestor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Aktuálne sa inštaluje nový laboratórny nábytok v nových priestoroch, sťahujú sa chemici do svojich kancelárií, prenášajú sa chemikálie, skúmavky tak, aby sme pripravili laboratóriá a priestory pre vedcov – doktorandov na nový akademický rok. Termín máme do konca augusta, akademický už začína 19. septembra."

Jana Belovičová: „Požiar spôsobil skrat na starej elektroinštalácii a budovu z roku 1903 zničil. Bolo potrebné vymeniť strechu, dekontaminovať a kompletne obnoviť priestory. Účet za stavebné práce či nábytok je 4 milióny eur. Škola dostala návratnú pôžičku z ministerstva financií, pomohol aj rezort školstva a lekárska fakulta. Univerzita má ale viacero starších budov, ktoré si vyžadujú obnovu, aby sa situácia neopakovala.”

Michal Tkáč: „Máme rozpracovanú projektovú dokumentáciu na elektroinštaláciu, aj na tie rekonštrukcie, úpravy vnútorných priestorov posluchární na Jesennej ulici, tak isto k zatepleniu vonkajšej fasády, tak isto máme rozpracované stavebné povolenie na botanickú záhradu, priestory Prírodovedeckej fakulty, tak isto s elektroinštaláciou, výmenou okien, so zateplením.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač