Ústav chemických vied v Košiciach bude opäť fungovať v pôvodných priestoroch

13. 07. 2018

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Ústav chemických vied v Košiciach bude opäť fungovať v pôvodných priestoroch

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
, research

Areas:
Natural sciences

Print