V SAV sa boja o výplaty

19. 07. 2018

Viac ako 3400 zamestnancov Slovenskej akadémie vied sa podľa odborov obáva o svoje výplaty. Sú na pochybách kto a či vôbec za nich zaplatí sociálne a zdravotné odvody. 

Televízna stanica JOJ - logo (18. 7. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; R, Lucia Barmošová)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Viac ako 3400 zamestnancov Slovenskej akadémie vied sa podľa odborov obáva o svoje výplaty. Sú na pochybách kto a či vôbec za nich zaplatí sociálne a zdravotné odvody. Môžu za to problémy s transformáciou jednotlivých ústavov na verejné výskumné inštitúcie. Modernizácia Slovenskej akadémie vied má umožniť ľahšiu spoluprácu s firmami a získavanie finančných prostriedkov. Od 1. júla sa organizácie SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami, no ešte nie sú pre chýbajúce dokumenty zapísané v registri, na základe ktorého postupujú sociálna aj zdravotné poisťovne.“

Andrej Rusnák, predseda odborového zväzu SAV: „Máme aj isté potešujúce správy, že isté finančné zdroje boli uvoľnené, ale nie je jasné napríklad, či z týchto finančných zdrojov možno vyplatiť plat, legálnym spôsobom odviesť dane, odviesť odvody do fondov.“

Peter Bubla, hovorca ministerstva školstva (telefonát): „Zákon určil, že pokiaľ Slovenská akadémia vied nezaloží do zbierky listín úplnú dokumentáciu vrátane vnútorných predpisov, na novozaložené verejné výskumné inštitúcie nemôžu prejsť práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ani peňažné prostriedky a majetok. Za verejné výskumné inštitúcie dovtedy koná ich zakladateľ.“

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Na nás sa obracajú riaditelia ústavov a chcú od nás právne záväzné stanoviská, ktoré my samozrejme nemôžeme vydať.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač