Vedci a výskumníci si polepšia

10. 07. 2018

Vedci Vedci a výskumníci na Slovensku majú v súčasnosti nižšie mzdy ako ich kolegovia zaradení do tabuľky vysokoškolských pedagógov. Odborári sa preto s ministerkou školstva dohodli na tom, aby boli vedci odmeňovaní rovnako ako vysokoškolskí učitelia. Ak parlament návrh schváli, vedci budú do novej tabuľky preradení už túto jeseň.

Televízna stanica TA 3 - logo(9. 7. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Hana Džurná, Zuzana Straková Wenzlová, Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Vedci a výskumníci budú zarábať viac, na jeseň majú byť totiž preradení do tarifnej tabuľky vysokoškolských pedagógov. Polepšia si tak o desiatky eur. Zmena sa týka aj doktorandov. Podľa výskumnej pracovníčky Slovenskej akadémie vied sa ale problém nízkej atraktivity práce pedagógov a vedcov takto nevyrieši."

Hana Džurná, reportérka TA 3: „Na Slovensku pôsobí okolo 9-tisíc vedcov a výskumníkov, pracujú v Slovenskej akadémii vied, na vysokých školách a v rezortných výskumných ústavoch. Mzdy majú v súčasnosti aj o 60 eur nižšie ako ich kolegovia zaradení do tabuľky vysokoškolských pedagógov."

Pavel Ondek, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy: „Táto tabuľka pôvodná bola nielen o zdravotníckych, ale boli tam aj vývojoví a výskumní zamestnanci a učitelia vysokých škôl. A viac ako pred rokom došlo k preradeniu alebo vytvoreniu novej tabuľky pre učiteľov vysokých škôl. Ale my sme to považovali za diskriminačné voči vedcom."

Hana Džurná: „Odborári sa preto s ministerkou školstva dohodli na tom, aby boli vedci odmeňovaní rovnako ako vysokoškolskí učitelia."

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Týka sa to aj doktorandov, ktorí doteraz niekedy trpeli tým, že keď skončili štúdium, tak mali platové, platový prepad, pretože štipendium bolo vyššie ako plat, ktorý sa im začal zdaňovať.”

Zuzana Kusá, sociologička, SAV: „Je veľkou hanbou, že v akademickej sfére nemali zaručený technicko-hospodárski pracovníci ani minimálnu mzdu, tú reálnu a bolo treba v tých tabuľkách, tie tabuľky vždy dopĺňať nejakými zmluvami.”

Hana Džurná: „Výskumní a vývojoví pracovníci si tak prilepšia o 60 až 80 eur, podľa toho, do ktorej platovej triedy sú zaradení. Platy sa im následne zvýšia aj v rokoch 2019 a 2020, vždy o desať percent."

Zuzana Kusá: „Problém ako stabilizovať mladých ľudí vo vede, vo výskume aj v pedagogických profesiách tu naďalej zostáva. Desať percent z platu, ktorý presahuje tisíc euro, je iná suma ako z platu, ktorý dosahuje sotva 600 euro."

Hana Džurná: „Návrh je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak ho parlament schváli, vedci budú do novej tabuľky preradení už túto jeseň."

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač