Viac výdavkov na výskum a vývoj

03. 07. 2018

Vláda schválila stratégiu hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030. Kľúčom k dlhodobej konkurencieschopnosti je podľa nej orientácia na inovácie, výskum a vývoj.

Televízna stanica TA 3 - logo(29. 6. 2018; TV TA3; Ekonomika; 13.30; R, Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „Včera sme vás už informovali o nových víziách ministerstva hospodárstva do budúcnosti. Vláda schválila stratégiu hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030. Jej hlavným cieľom je priblížiť sa znalostným ekonomikám únie. V investíciách do výskumu a vývoja chce Slovensko patriť do prvej európskej päťky."

Redaktorka: „Vláda pripravovala stratégiu od septembra 2016 a podieľali sa na nej predstavitelia akademickej obce, jednotlivých rezortov, ale aj priemyselných zväzov. Kľúčom k dlhodobej konkurencieschopnosti je podľa nej orientácia na inovácie, výskum a vývoj. Z tohto dôvodu je potrebné sa viac zamerať na oblasť vzdelávania a pracovného trhu, aby bola ekonomika zásobovaná dostatočným počtom ľudí s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami. Stratégia počíta aj s postupným zvyšovaním výdavkov na výskum a vývoj, a možnosťou úpravy daní a odvodov. Akým spôsobom sa budú tieto ciele napĺňať, to určia štyri akčné plány, ktoré vláda vypracuje vždy na obdobie troch rokov."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Iné

Tlač