Zábavnejšia výučba informatiky

03. 07. 2018

Matematika či fyzika nepatria medzi obľúbené predmety, ich výučba však po novom môže byť zaujímavejšia. Deti pomocou aplikácie využívajú počas učenia sa virtuálnu i rozšírenú realitu. Pomocou nej im autori aplikácie vedia poskytnúť alebo priblížiť reálny náhľad na rôzne pamiatky.

Televízna stanica TA 3 - logo(1. 7. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Viktória Némethová, Katrin Lengyelová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Európska komisia navrhla, aby žiaci pri výučbe viac využívali technológie. Vzbudiť väčší záujem o prírodné predmety totiž nie je jednoduché. Pomocou aplikácie sa žiaci už teraz učia geografiu či fyziku zábavnou formou. Či sa projekt stane trvalou súčasťou výučby je otázne. Školy totiž nemajú dostatok technických a personálnych kapacít.”

Viktória Némethová, reportérka TA 3: „Matematika či fyzika nepatria medzi obľúbené predmety, ich výučba však po novom môže byť zaujímavejšia. Deti pomocou aplikácie využívajú počas učenia sa virtuálnu i rozšírenú realitu. Tá dokáže žiakov preniesť na miesta, o ktorých sa na hodine učia. K tomu, aby sa dokázali zapojiť do výučby potrebujú počítač pripojený na internet, mobilný telefón alebo špeciálne upravené okuliare.”

Pavol Podhradský, profesor STU: „Tá je zaujímavá aj tým, že okrem študijného materiálu, ktorý štandardne žiaci majú v rámci vyučovania v klasickej triede, tak tu naviac ešte sú aplikácie pomocou 3D virtuálnych okuliarov.”

Viktória Némethová: „Tím vedcov vypracoval webovú stránku podľa učebnice, ak žiak klikne na obrázok, na ktorom sa nachádza napríklad londýnsky Big Ben, v mobile uvidí objekt v 3d podobe a môže si ho prezrieť z každej strany. Cez špeciálne okuliare bude zase priestor vnímať tak, ako keby sa nachádzal priamo v Londýne."

Marek Vančo, autor aplikácie: „Pomocou rozšírenej reality im vieme poskytnúť alebo priblížiť reálny náhľad na rôzne pamiatky.”

Žiak: „Dostali sme veľmi veľa skúseností z fyziky, z geografie a z rôznych iných predmetov.”

Viktória Némethová: „Napriek tomu, že žiaci si tento projekt pochvaľujú, naráža na niekoľko problémov. Zavedenie takejto formy vyučovania si vyžaduje viac finančných prostriedkov, napríklad jedna sada na inovatívne vyučovanie stojí aj 430 eur. Ďalším úskalím je internet.”

Alena Petáková, riaditeľka ZŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave: „Problematické je pre nás práve online pripojenie na internet, pretože máme veľmi slabé pripojenie.”

Viktória Némethová: „Do projektu Horizont 2020 sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl. Okrem Slovenska prejavilo záujem Rumunsko, Česko či Írsko.” 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, matematické vedy, fyzikálne vedy, informačné a komunikačné technológie , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač