Európu stále nedobiehame

01. 08. 2018

Slovenská ekonomika síce rastie, ale už sa vôbec nepribližuje k úrovni vyspelých európskych štátov. V tomto ukazovateli sme sa zastavili v roku 2013 a odvtedy stagnujeme. Odborníci sa zhodujú, že jedinou cestou vpred je masívna a efektívna podpora vedy, výskumu a inovácií.

logo Televíznej stanice TA 3(29. 07. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Daniel Horňák/Zuzana Straková Wenzlová;Jozef Dúbravský)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Slovenská ekonomika síce rastie, ale už sa vôbec nepribližuje k úrovni vyspelých európskych štátov. V tomto ukazovateli sme sa zastavili v roku 2013 a odvtedy stagnujeme. Odborníci sa zhodujú, že jedinou cestou vpred je masívna a efektívna podpora vedy, výskumu a inovácií."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Slovenská ekonomika má za sebou úspešný príbeh, na začiatku 90. rokov výrazne zaostávala za vyspelými európskymi krajinami, tento rozdiel sa jej podarilo v priebehu dvoch desaťročí výrazne skresať. Problém je ale v tom, že sa uplynulých päť rokov sme z tohto pohľadu neurobili žiadny progres a stagnujeme na úrovni 77 percent priemeru Európskej únie.”

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Zdá sa, že hospodárska politika na Slovensku nie je tak úspešná, aby sme mali lepší hospodársky rast ako celá Európska únia.”

Daniel Horňák: „Dôvodom je, že Slovensko už prakticky vyčerpalo svoj potenciál pracovnej sily a vo veľkej miere aj možnosti zahraničného kapitálu. Investori k nám síce ešte stále prichádzajú, predovšetkým v automobilovom priemysle, ale ich prínos je čoraz menší. Dôvodom je, že Slovensko už nie je lacnou výrobnou dielňou ako v minulosti a potrebuje nové zdroje ekonomického rastu.”

Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV: „Na Slovensku doteraz sme sa predbiehali len v nízkej cene práce, to je totižto omnoho jednoduchšie pre firmu súťažiť nízkymi cenami vstupov ako výskumom. Ale ukazuje sa, že to už v budúcnosti nie je možné.”

Daniel Horňák: „Riešením je podľa odborníkov veda, výskum a inovácie, len tie môžu zabezpečiť pridanú hodnotu, ktorá potiahne nielen výkon ekonomiky, ale aj životnú úroveň ľudí. Existujú viaceré možnosti, ako podporovať tieto oblasti. Podľa expertov sa ale vládam zatiaľ nedarí rozvíjať ich tak, ako by bolo potrebné."

Viliam Páleník: „Aby sme tieto prostriedky využili na zdravý rozvoj našej ekonomiky, to znamená, na kvalitné vzdelávanie, kvalitný výskum, inovácie, na zníženie daňového a odvodového zaťaženia, na podporu domácich podnikateľov.”

Daniel Horňák: „V globálnom rebríčku inovácií za rok 2017 patrí Slovensku v tejto oblasti až 23. miesto v rámci Európskej únie.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač