Mnohí vysokoškolskí pedagógovia a vedci sa nechystajú vrátiť na Slovensko

07. 08. 2018

Nový prieskum analytikov projektu To dá rozum potvrdil, že únik mozgov je u nás dlhoročným problémom. Slováci odchádzajú do zahraničia spravidla študovať a len málokto sa vráti späť. Projekt ministerstva školstva na návrat vedcov a akademikov zo zahraničia využilo počas troch rokov iba 20 ľudí. (Rádio Slovensko, 6. 8. 2018)

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(6. 8. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; Katarína Otová, Soňa Weisová)

Soňa Weissová, moderátorka: „Takmer polovica opýtaných vysokoškolských pedagógov a vedcov sa nechystá vrátiť na Slovensko. Nový prieskum analytikov projektu To dá rozum potvrdil, že únik mozgov je u nás dlhoročným problémom. Slováci spravidla odchádzajú do zahraničia študovať. Málokto sa však vráti naspäť."

Katarína Ottová, redaktorka: „V súčasnosti neexistuje údaj, koľko našich akademikov pracuje v zahraničí. Na otázky prieskumu odpovedalo 197 ľudí. Riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall hovorí, že nie odchod, ale to, že sa nechcú vrátiť, je zásadný problém. Pri odchode totiž iba 19 % neuvažuje o návrate. Po nejakom čase v zahraničí sa toto číslo zvýšilo na 43 %. Dôvody sú rôzne.”

Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum: „Dôležitosť kvalitných výskumných tímov, ktoré tam majú, ďalším problémom pre nich bola netransparentnosť rozdelenia prostriedkov na vedecké granty alebo vedeckú prácu. Táto bola zvlášť citlivo vnímaná u tej mladšej skupiny respondentov. Takisto prostriedky na vedeckú činnosť ako takú dostatočné samozrejme ich osobné finančné ohodnotenie, ktoré vnímajú ako nedostatočné."

Katarína Ottová: „Potvrdzuje to aj Ján Tkáč, ktorý pracuje v SAV na projekte na diagnostiku onkologických ochorení. Patrí k desiatke Slovákov, ktorí získali prestížny ERC grant, ale je jediný, kto za tieto prostriedky robí výskum na Slovensku. Študoval a pracoval na dvoch univerzitách vo Švédsku a v Oxforde. Vedcov podľa neho odrádza nedostatočná perspektíva."

Ján Tkáč, vedec SAV: „Ak by som tento ERC grant nezískal, naozaj, zvažoval som odchod do zahraničia či už Rakúsko, Viedeň je blízko, alebo do Čiech.”

Katarína Ottová: „Diana Fuseková študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v Rakúsku a v Dominikánskej republike. Rozhodla sa pracovať v Londýne.”

Diana Fuseková: „Multikultúrne prostredie aj to, že je to výzva pre mňa. Je to o tých skúsenostiach a tých príležitostiach, ktoré tu sú.”

Katarína Ottová: „Ministerstvo školstva deklaruje snahu prilákať týchto, pre Slovensko veľmi dôležitých ľudí, späť. Hovorkyňa Ria Feik.”

Ria Feik, hovorkyňa ministerstva školstva: „Podarilo sa nám vyrokovať priradenie kategórie vedeckých pracovníkov do tarifných tabuliek pre vysokoškolských pedagógov. Bude to znamenať zvýšenie platov vedcov a výskumných pracovníkov. Zosúladenie sa bude týkať aj postdoktorandov a doktorandov, pretože chceme udržať týchto perspektívnych vedeckých pracovníkov na Slovensku."

Katarína Ottová: „Projekt ministerstva školstva na návrat vedcov a akademikov zo zahraničia využilo za tri roky 20 ľudí. Rezort chce v jeseni predložiť do vlády jednoduchšie pravidlá, aby prilákal viac ľudí. Katarína Ottová, RTVS."

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda

Tlač