Mozgy to domov neťahá

02. 08. 2018

Takmer polovica z opýtaných vedcov a vysokoškolských učiteľov zo Slovenska,  pôsobiacich v zahraničí, neuvažuje o návrate domov.

logo Televíznej stanice Markíza (01. 08. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Andrea Šprochová/Patrik Švajda;Zlatica Švajdová   Puškárová)

Patrik Švajda, moderátor: „Slováci v zahraničí vystavili stopku (Slovensku) za  nelichotivý účet. Takmer polovica z opýtaných vedcov a vysokoškolských učiteľov ani len neuvažuje o návrate domov.

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Áno, ukázal to prieskum projektu To dá rozum. Zlákať mozgy domov sa nedarí ani ministerstvu školstva, hoci na jedno miesto ponúka 50 tisíc eur.“

Andrea Šprochová, redaktorka: „Slováci odchádzajú do sveta za štúdiom. Pri odchode 19 % z nich predpokladá, že sa nevráti. Po pár rokoch sa však pohľad na Slovensko zmení.“

Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum: „Sa tu tento podiel vlastne zdvojnásobuje a viac ako 43 % vlastne už neuvažuje o návrate po tom, čo už teda v zahraničí sú.“

Andrea Šprochová: „Presné číslo, koľko Slovákov pracuje v zahraničí vo výskume, či na univerzitách neexistuje. Na otázky v prieskume odpovedalo 197 ľudí. Prvýkrát vraj máme v rukách presnejšie indície, prečo sa mozgy nevracajú domov. Majú väčšie možnosti a rozbehnú kariéru. Vyše 80 % výskumníkov odpovedalo, že vedu môžu robiť vo svete na vyššej úrovni. Problémom sú nízke platy na Slovensku či nedostatok peňazí na vedu.“

Prečo ostávajú v zahraničí?

Môžem robiť vedu na vyššej úrovni

81,7 %

Nízke platové ohodnotenie

 

Nedostatok peňazí na vedeckú činnosť

66,5 %

Renáta Hall: „Ďalším problémom pre nich bola netransparentnosť rozdeľovania prostriedkov na vedecké granty alebo vedeckú prácu.“

Andrea Šprochová: „To potvrdil aj astronóm Peter Vereš. Pracuje v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts. Pôsobí v špičkovom centre, ktoré ako prvé na svete vidí nové objekty v slnečnej sústave, asteroidy či kométy. Dnes ho na Slovensko nič neláka.“

Peter Vereš, astronóm, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (FaceTime hovor): „Tie grantové schémy, ktoré sú, poskytujú veľmi málo finančných príležitostí. Množstvo tých financií je naozaj malé a obmedzené a taktiež tie financie neprichádzajú načas, alebo neprídu vôbec.“

Andrea Šprochová: „Kapacity sa snaží prilákať aj ministerstvo školstva. Dva roky ponúka napríklad 50 tisíc, ak začnú pracovať na miestach, ktoré ponúkajú vysoké školy či úrady. Takto sa po 14 rokoch vrátil Marek Chmelík z Prešovskej univerzity. Vraj mal niekoľko dôvodov, len príspevok by ho nepresvedčil.“

(začiatok archívneho záznamu) TN 20. 2 .2018

Marek Chmelík, medicínsky fyzik, Prešovská univerzita: „Podpora je taká relatívne lákavá, ale nie je úplne systémová. Dostanete relatívne rýchlo obnos peňazí, ktorý vám pomôže sa tak trošku usadiť na Slovensku, ale ako nerieši nejako ten taký základný rozdiel vo financovaní vedy.“

(koniec archívneho záznamu)

Stanislav Lukáč, analytik projektu To dá rozum: „Problém je v tom, že keď to schéma skončí, tak oni nemajú zagarantované, že to, do čoho investovali svoj výskumný potenciál, bude udržateľné.“

Andrea Šprochová: „Aj preto sa zrejme vrátilo zatiaľ iba 20 ľudí. Rezort ale odkazuje, že sa snaží podmienky pre vedcov nastaviť lepšie.“

Stanovisko ministerstva školstva

(…) podarilo sa vyrokovať preradenie kategórie vedeckých pracovníkov do tarifných tabuliek pre vysokoškolských pedagógov, čo bude znamenať zvýšenie platov vedcov a výskumných pracovníkov. Zosúladenie sa bude týkať aj postdoktorandov a doktorandov.

Andrea Šprochová: „Od budúceho roka by mali pravidlá pre návrat fungovať jasnejšie, jednoduchšie a bez papierovej byrokracie. Podľa prieskumu problémom sú však chýbajúce kontakty medzi vysokými školami a expertmi vo svete a bez toho sa ich zrejme prilákať nepodarí.“

Renáta Hall: „Môžeme začať tým, že ich budeme viac a viac angažovať do toho, čo sa na Slovensku deje a možno v nejakom bode sa rozhodnú aj vrátiť.“

Andrea Šprochová: „Andrea Šprochová, televízia Markíza.“


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač