Na hrade pokračuje archeologický výskum

02. 08. 2018

Črepiny z praveku, stredoveké mince, či šperky. Vďaka bohatej histórii, ktorá siaha až do doby kamennej, keď bol už hradný kopec  Pustého hradu pri Zvolene obývaný, nachádzajú archeológovia množstvo artefaktov. Zdá sa, že inak to nebude ani tento rok.

logo Televíznej stanice STV 1(01. 08. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Jozef Kubánek/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „V letom seriáli vás tentoraz zavedieme do okresu Zvolen. Na Pustom hrade stále pokračuje jeden z najväčších archeologických výskumov. Hrad každý rok v letných mesiacoch spája archeológov, študentov, ale aj nezamestnaných.“

Jozef Kubánek, redaktor: „Pustý hrad sa nachádza nad mestom Zvolen v nadmorskej výške štyristosedemdesiatpäť až päťstosedemdesiatjeden metrov nad morom. Skladá sa z dvoch hradných komplexov – dolného a horného hradu. Od roku 1992 tu prebieha v spolupráci s mestom Zvolen rozsiahly archeologický výskum, vrátane obnovy hradu.“

Ján Beljak, vedúci výskumu, Archeologický ústav SAV: „Od toho roku každý rok už dvadsaťsedem sezón prebieha systematický archeologický výskum.“

Jozef Kubánek: „Črepiny z praveku, stredoveké mince, či šperky. Vďaka bohatej histórii, ktorá siaha až do doby kamennej, keď bol už hradný kopec obývaný, nachádzajú archeológovia množstvo artefaktov. Zdá sa, že inak to nebude ani tento rok.“

Ján Beljak: „Našli sme aj zvyšky pravekého valu a rovnako sme objavili kolekciu veľmi pekne zdobenej keramiky z neskorej doby kamennej.“

Mária Putško, antropologička, Ústav súdneho lekárstva: „Takisto nachádzame zvieracie kosti. Väčšinou ide o dobytok, ale máme tu aj nejaké lesné zvery.“

Jozef Kubánek: „Nielen archeologické nálezy robia z Pustého hradu dominantu regiónu. Hrad má niekoľko prvenstiev. Celkový areál s rozlohou štyri celá sedem hektára ho veľkosťou dokonca zaraďuje pred Spišský hrad. Nachádza sa tu aj najväčšia hradná cisterna, či v minulosti najväčšia obytná hradná veža. Zaujímavosťou je aj to, že v trinástom a štrnástom storočí na hrade falšovali mince.“

Ján Hunka, numizmatik, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Nás to zaujalo, lebo najprv sme si mysleli, že je to nejaký poklad, ale potom nakoniec sa ukázalo, že to ozaj boli falzifikáty.“

Jozef Kubánek: „Na výskume sa v letných mesiacoch zúčastňujú desiatky študentov archeológie z celej strednej Európy. Projekt podporuje Medzinárodný vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj. Podľa Jána Beljaka má výskum na hrade nielen archeologický rozmer. Dvadsať nezamestnaných si tu na päť mesiacov našlo prácu.“

Peter Martinka, účastník projektu pre nezamestnaných: „Keď sme začínali, vôbec sme to nepoznali, ale človek sa naučí a tú skúsenosť z roka na rok zbiera, takže už vieme rozoznať vlastne nejaký pravek, stredovek.“

Jozef Kubánek: „Tento rok pribudlo na Pustom hrade aj nové infocentrum. V drevenom zrube nájdu návštevníci prospekty o hrade, či rôzne suveníry.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač