Povstanie za slobodu a demokraciu

30. 08. 2018

Slovenské národné povstanie deklarovalo vôľu obnoviť Československo na nových základoch, uznaním subjektivity Slovenska a Slovákov ako samostatného národa spoločnej Československej republiky.

Televízna stanica TA 3 - logo(29. 8. 2018; TV TA3; Žurnál; 12.00; Martin Dušička; Martin Linhart, Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor: „Dnes je to presne 74 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Slováci sa ním postavili na odpor proti režimu, ktorý kolaboroval s Hitlerovským Nemeckom. Podľa historikov patrí medzi najvýznamnejšie prejavy protifašistického odboja v Európe.”

Martin Linhart, reportér TA 3: „S nápadom na vojenský prevrat prišla už exilová vláda v Londýne, prípravy ozbrojeného povstania sa ale napokon začiatkom roka 1944 rozbehli v domácej réžii, pod taktovkou podplukovníka Jána Goliana. Urýchlilo ich letné stupňovanie partizánskych aktivít.”

Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP: „Ten tlak nacistov na to, aby mohli zasiahnuť na Slovensku, sa stupňoval a keďže chceli vstup aspoň nejakým spôsobom legitimizovať, tak tlačili na Tisa, aby pozval jednotky, alebo súhlasil s ich príchodom. On ich pozvať nechcel, lebo si uvedomoval, že toto je to už posledné štádium, že stratí v podstate akúkoľvek politickú moc, aj keď formálne si ju zachová, ale nakoniec po opakovaných stretnutiach s Ludinom 28. augusta s príchodom vojsk súhlasil.”

Martin Linhart: „V hre boli dva scenáre povstania, prvý, ideálny, počítal s blížiacim sa frontom a pomocou Červenej armády. Naplnil sa ale menej výhodný druhý, 29. augusta Nemci začali obsadzovať Slovensko, povstalci už nemali na čo čakať.”

Igor Baka, Vojenský historický ústav: „K tomu takému prevratu došlo v Banskej Bystrici, kde sídlili teda veliteľstvo pozemného vojska slovenskej armády, no a tam bolo aj centrum, centrum toho takzvaného vojenského ústredia.”

Stanislav Mičev: „Ján Golian 20.30 vyhlásil to známe heslo - začnite s vysťahovaním, čo bol pokyn na začiatok ozbrojenému odporu proti okupácii.”

Martin Linhart: „Povstalecké územie sa napokon zredukovalo iba na oblasť stredného Slovenska, partizánov bolo asi 12-tisíc, povstalecká armáda mala 60-tisíc vojakov.”

Igor Baka: „Povstanie výrazne negatívne ovplyvnil fakt, že krátko po vypuknutí povstania došlo k odzbrojeniu východoslovenskej armády, ktorá bola hlavnou, mala byť hlavnou zložkou tej povstaleckej armády. Čiže povstalci nemohli s touto armádou vôbec počítať. Následne dokonca ani posádky na západnom Slovensku sa nepridali, okrem teda tej známej trnavskej posádky a potom letcov z Piešťan.”

Martin Linhart: „Povstaleckú armádu trápil nedostatok munície, zbraní, ale aj slabý výcvik. V obkľúčení Nemcov napokon ustúpila a prešla na partizánsky spôsob boja.”

Anna Bergerová, bývalá partizánka: „U mňa ťažké nebolo nič, lebo ja som mala také ideály krásne a mala som takú, na druhej strane, takú veľkú nenávisť voči okupantom, voči Nemcom, áno a že bola by som ja ani som sa nebála, aj život by som položila, keby mi povedali, že treba to a to.”

Igor Baka: „Potom, čo bola obsadená koncom októbra teda Banská Bystrica, teda ten odpor ustal, tak sa časť teda aj tých vojakov, partizánov presunula do hôr a samozrejme pokračoval potom boj v horách.”

Martin Linhart: „Slovenské národné povstanie trvalo dva mesiace a jeho koncom bolo obsadenie Banskej Bystrice nemeckými vojskami. Napriek porážke patrí SNP na špičku povstaní, ktoré sa v Európe rozhoreli v rokoch 1944 a 1945, Slovensko sa vďaka nemu pripojilo k antifašistickej koalícii. Navyše ukázalo, že chce byť súčasťou obnoveného Československa.”

Juraj Marušiak, Ústav politických vied SAV: „Slovenské národné povstanie deklarovalo vôľu obnoviť Československo na nových základoch, to znamená s uznaním subjektivity Slovenska, s uznaním Slovákov ako samostatného národa, ako samostatného konštitutívneho aktéra novej spoločnej Československej republiky.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
politické vedy , historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač