Situácia vo Výskumnom ústave detskej psychológie je stabilizovaná

10. 08. 2018

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie začali hromadne opúšťať zamestnanci potom, ako dostal výpoveď dlhoročný psychológ a vedec Vladimír Dočkal. Zo solidarity s Dočkalom podalo výpoveď sedemnásť jeho kolegov. Po výmene riaditeľa všetci protestujúci s výnimkou jednej zamestnankyne svoje výpovede stiahli.

Televízna stanica TA 3 - logo(8. 8. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Hana Džurná, Zuzana Straková Wenzlová, Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Situácia vo Výskumnom ústave detskej psychológie je stabilizovaná. Väčšina zamestnancov ústavu, ktorí dali na protest výpovede, ich stiahla. Nová riaditeľka Janette Motlová vedie ústav len mesiac, už teraz však tvrdí, že atmosféra medzi pracovníkmi sa zlepšila. Problémom sú ale financie.”

Hana Džurná, reportérka TA 3: „Štátny ústav detskej psychológie začali hromadne opúšťať zamestnanci potom, ako dostal výpoveď dlhoročný psychológ a vedec Vladimír Dočkal. Podľa riaditeľa mal hrubo porušiť pracovnú disciplínu. Zo solidarity s Dočkalom podalo výpoveď sedemnásť jeho kolegov, hovorili o zásahoch vedenia, ktorými likvidovalo ústav. Po jeho výmene ale všetci protestujúci s výnimkou jednej zamestnankyne svoje výpovede stiahli."

Magdaléna Špotáková, vedúca detského centra vo VÚDPAP: „Späť vzatie výpovedí nebude akceptované, ale budú nám ponúknuté nové zmluvy na dobu určitú, na jeden rok.”

Hana Džurná: „Dočkal ale ponuku vrátiť sa nedostal. S ústavom vedie súdny spor.”

Janette Motlová, riaditeľka VÚDPAP: „Ak to pán docent Dočkal posunul na súd, tak som za to, aby sa to riešilo súdne a nemám vôbec žiadne preferencie teraz, že ako to má dopadnúť, či nie alebo áno.”

Hana Džurná: „Nová riaditeľka zaviedla pravidelné porady a nezhody v ústave sa snaží riešiť kompromisne. Zrušila pozíciu zástupkyne riaditeľa a predstavila novú organizačnú štruktúru.”

Janette Motlová: „Je viacej orientácia práve na to poradenstvo, ktoré nemá ísť len pre to konkrétne dieťa, ale ten výstup s tým konkrétnym dieťaťom by mal byť implementovateľný na celé Slovensko.”

Hana Džurná: „Upustila aj od niektorých byrokratických opatrení, ktoré vedcov obmedzovali pri práci. Zamestnanci sa po novom môžu pasívne zúčastňovať na konferenciách bez toho, aby si museli brať dovolenku. Zmenou je tiež to, že môžu spolupracovať aj s inými inštitúciami než štátnymi, čo doteraz nebolo možné."

Magdaléna Špotáková: „Nastala citeľná zmena v komunikácii, v atmosfére, v interakcii.”

Hana Džurná: „V súčasnosti prebieha personálny audit, plánovaný je aj finančný. Novú riaditeľku prekvapilo najmä hospodárenie ústavu. V čase jej nástupu do funkcie bolo na účte len vyše sto eur, hrozilo, že nebude na výplaty. Zamestnanci navyše nemajú ani intranet či služobné mobilné telefóny. Zasahovať preto muselo ministerstvo školstva.”

Janette Motlová: „Nielenže sme zasanovali tie výplaty za jún, ale súčasne už teraz máme peniaze na výplaty do konca roka. Nie je to na modernizáciu, nie je to na riešenie, už len takých vecí ako klímy. Tým, že máte strešné okná, tak tam ráno máme 36 stupňov.”

Hana Džurná: „Ministerke školstva prekáža, že detské centrum v súčasnosti funguje podobne ako škôlka, hoci ňou nie je. Riaditeľka ústavu preto uvažuje o zmene názvu, aby bolo rodičom jasné, že svoje dieťa dávajú do experimentálnej skupiny.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
psychologické vedy , výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač