Spomienková slávnosť pred rodným domom A. Dubčeka

21. 08. 2018

Alexander Dubček bol významnou osobnosťou Pražskej jari. Dubčekov život zachytáva expozícia v jeho rodnom dome v Uhrovci, ktorej súčasťou sú aj fotografie zobrazujúce vpád vojakov na naše územie. 

RTVS Jednotka - logo(20. 8. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Dominika Kusá, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Významnú osobnosť Pražskej jari Alexandra Dubčeka si dnes uctili spomienkovou slávnosťou pred jeho rodným domom v Uhrovci. Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka rodnej izby známeho politika, ktorý presadzoval komunizmus s ľudskou tvárou.“

Dominika Kusá, redaktorka: „Alexander Dubček sa v Uhrovci narodil v roku 1921, ako sedemnásťročný vstúpil do ilegálnej komunistickej strany. O tridsať rokov sa stal prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska, začalo sa obdobie jeho socializmu s ľudskou tvárou.“

Stanislav Sikora, Historický ústav SAV: „Akonáhle nastúpil do tej funkcie, on sa začal správať ako skutočný demokrat. On chodil medzi ľudí, on vysvetľoval svoje postoje, on uvoľnil tú situáciu, aká tu bola, tá morbídna totalitná. Masmédiá začali požívať neuveriteľnú slobodu.“

Dominika Kusá: „Týmto konaním stúpala jeho popularita, stal sa svetoznámym politikom. To sa nepáčilo sovietom.“

Stanislav Sikora: „Sa snažili to zahrať, tento demokratizačný proces, pretože sa obávali, že sa príliš rozpúta a že by mohol spôsobiť aj zmenu spoločenského systému na západnú demokraciu. O jedenástej večer dvadsiateho augusta začali vnikať do našej republiky vojská Varšavskej zmluvy, tým sa vlastne de facto ten demokratizačný proces zastavil.“

Dominika Kusá: „Dubčekov život zachytáva expozícia v jeho rodnom dome v Uhrovci, jej súčasťou sú aj fotografie zobrazujúce vpád vojakov na naše územie.“

Lýdia Mikušová, správkyňa rodného domu Alexandra Dubčeka: „Keď sem chodia dôchodcovia, ktorí to zažili, ktorí to prežili. Je veľa ľudí, ktorí si tu začnú spomínať, že videli, ako tie tanky chodili po tých mestách a aká to bola atmosféra, aké to bolo nadšenie a potom zase to sklamanie, že tak to dopadlo, ako to bolo. Takže určite to má tú svoju veľmi významnú časť v živote Alexandra Dubčeka.“

Dominika Kusá: „Na spomienke v Uhrovci sa zúčastnil aj režisér Karel Vachek, ktorý natočil dokumentárny film o politickom dianí v roku 1968 Spriaznení voľbou. Film zachytáva reálne rozhovory medzi politikmi aj napätú atmosféru tej doby. Alexander Dubček nemal problém vpustiť štáb do svojho súkromia.“

Karel Vachek, režisér (preklad z češtiny): „To bolo slniečko. K sebe nepustil napríklad francúzsku televíziu a nechal ma u seba točiť. On proste mal svetlo v duši a to tu žiadny z tých politikov nemá.“

Dominika Kusá: „V novembri, keď uplynie deväťdesiatsedem rokov od narodenia Alexandra Dubčeka, si ho v rodnom dome v Uhrovci pripomenú opäť.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač