Spor medzi SAV a ministerstvom školstva pokračuje

14. 08. 2018

Vedenie Slovenskej akadémie vied tvrdí, že ministerstvo školstva tlačí inštitúciu k porušeniu zákona a necháva ju vykrvácať.

logo Rádio Slovensko(10. 08. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Zoltán Rácz/Kristína Jurčišinová)

Kristína Jurčišinová, moderátorka: „Vedenie Slovenskej akadémie vied tvrdí, že ministerstvo školstva tlačí inštitúciu k porušeniu zákona a necháva ju vykrvácať. Akadémii rezort zastavil prísun peňazí a odmieta uznať jej nezávislosť. Tú podľa vedenia získala transformáciou na verejnú vedeckú inštitúciu. Ministerstvo ju však nechce zaregistrovať s tým, že nesplnila podmienky. Akadémii navrhuje, aby vstúpila do nového procesu transformácie, kde bude o jej budúcnosti a majetku rozhodovať rezort.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ak tento stav bude pokračovať ešte dlhšie, tak vlastne Slovenská akadémia vied vykrváca.“

Zoltán Rácz, redaktor: „Hovorí predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý reaguje na príkaz ministerstva, aby príslušná agentúra zastavila financovanie zazmluvnených projektov akadémie. Akákoľvek tretia strana podľa neho teraz nemôže s SAV a jej ústavmi spolupracovať. Nie sú totiž zapísané v registri, čo by malo urobiť ministerstvo. To sa však s akadémiou sporí o podobe procesu ako sa má akadémia a jej ústavy zmeniť na samostatne hospodáriace a nezávislé inštitúcie. Pavol Šajgalík tvrdí, že už transformované fakticky sú. Chýba iba vôľa ministerstva.“

Pavol Šajgalík: „Ministerstvo, už je to úplne jasné, chce presadiť, aby Slovenská akadémia vied nebola stransformovaná, ale aby prešla likvidáciou a vznikom nových verejných výskumných inštitúcií pod gesciou ministerstva školstva a to je to, čo my zásadne odmietame.“

Zoltán Rácz: „Akadémia by podľa neho mohla prísť o majetok, ktorý už prešiel do vlastníctva nových výskumných inštitúcií a išlo by o zoštátnenie bez náhrady. Rezort školstva však trvá na tom, že akadémia nepredložila dokumentáciu potrebnú pre zápis VVI, teda vedecko-výskumných inštitúcií do registra v zákonnom termíne, do konca mája, a domáha sa spätnej registrácie, ktorá už nie je možná. Akadémii vyčíta, že uzavrela svoje účtovníctvo a tak nie je možné sústavne sledovať vývoj finančnej situácie najmä stav majetku a záväzkov. Hovorkyňa Ria Feik.“

Ria Feik, hovorkyňa ministerstva školstva: „Spätnou registráciou bez znalosti týchto údajov by sa ústavy mohli ocitnúť v situácii, že ako novovzniknuté VVI sú už od vzniku v úpadku.“

Zoltán Rácz: „Ministerstvo školstva akadémii stále ponúka možnosť vstúpiť do iného procesu zmeny na výskumné ústavy, teda prvotnou likvidáciou doterajších a vznikom nových.“

Ria Feik: „Návrh však musí podať Slovenská akadémia vied. Nátlakovými akciami ani protestami nie je možné vynucovať porušovanie zákona. Musia ďalej rokovať a preukázať svoju ekonomickú situáciu.“

Zoltán Rácz: „Právnik Andrej Leontiev, ktorý SAV v tomto spore zastupuje, tvrdí, že transformáciu už akadémia fakticky dokončila a v rozpore so zákonom by bolo jej opätovné naštartovanie za iných podmienok.“

Andrej Leontiev, právnik zastupujúci SAV: „My nemôžeme zmeniť futbalový zápas na basketbalovú hru.“

Zoltán Rácz: „SAV a iniciatíva Veda musí žiť pripravujú 14. augusta pred Úradom vlády ďalší protest.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 


 

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač