Vedci na mítingu žiadali zápis do registra

06. 08. 2018

logo Televíznej stanice STV 1(03. 08. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Anton Gbur;Rita Fleischmanová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „No a tou je protest vedcov slovenskej akadémie vied. V Bratislave a v Košiciach prišlo vyjadriť podporu SAV približne 600 vedcov. Na proteste vyzvali Ministerstvo školstva, aby po týždňoch čakania zapísalo ústavy akadémie ako novozaložené verejné výskumné inštitúcie do registra. Vedci tiež podpísali petíciu. Ministerstvo školstva hovorí, že nátlakové akcie nikomu nepomôžu."

Rita Fleischmanová, redaktorka:„Spor medzi Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom školstva sa stále nevyriešil. Nové vedecko-výskumné inštitúcie síce z ústavov SAV vznikli, stále ich však nezapísali do registra. Vedci poukazujú na to, že im to spôsobuje problémy."

Imrich Barák, Ústav molekulárnej biológie SAV, iniciatíva Veda chce žiť: „Niektorí ľudia majú problémy čerpať granty, nepodpisujú sa zmluvy. Keď nie ste v registri, tak nastáva veľký problém.”

Ivan Kundrata, zástupca mladých vedcov SAV: „Paradoxná situácia je pri nákupe chemikálií, keď napríklad potrebujeme nejaké nové … alebo chemikálie, momentálne je s tým veľký problém.”

Rita Fleischmanová: „V rovnakom čase ako vedci v Bratislave protestovali, v Košiciach diskutovali. Reč bola aj o tom, kto pochybil, ale aj ako ďalej."

Peter Samuely, podpredseda SAV: „Máme naozaj už dnes ústavy, o ktoré má záujem súkromný sektor s nimi začať podnikať alebo robiť spoločný výskum. No viete si predstaviť, že vy ako majiteľ nejakého súkromného podniku podpíšete dnes zmluvu s nejakým ústavom VVI, o ktorom ústredný orgán štátnej správy tvrdí, že neexistuje?”

Rita Fleischmanová: „Transformáciu Slovenskej akadémie vied schválil parlament v júni. Prezident však zákon vrátil poslancom. Ministerstvo školstva pripomína, že súčasnú situáciu spôsobuje aj chýbajúci zákon. Vedci opakujú, že doklady potrebné na registráciu, a teda na dokončenie transformácie dodali."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Nie celkom tomu rozumieme, pretože podklady na to, aby tento úkon mohol byť vykonaný, sú dodané. Podľa nášho právneho alebo právnej analýzy nič tomu nebráni.”

Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Momentálne ministerstvo školstva disponuje všetkými materiálmi, avšak nedisponujeme žiadosťou o registráciu, ktorú musí vydať Slovenská akadémia vied. Žiadame teda Slovenskú akadémiu vied, aby predložila túto žiadosť a tým pádom môžeme registrovať podľa paragrafu 3 až 5. Zároveň žiadame Slovenskú akadémiu vied, aby zaslala súpisy majetku na Ministerstvo financií."

Rita Fleischmanová: „Na nové ústavy akadémie vied zatiaľ neprešli majetkové práva ani pracovno-právne vzťahy z pôvodnej inštitúcie. Tie sú teraz na ministerstve školstva. Obe strany majú obavy o majetok akadémie."

Pavol Šajgalík: „Zákon má v sebe poistku. Každý nehnuteľný majetok nad 25 000 euro, ktorým by sa malo hýbať či už darom alebo predajom, musí najprv odsúhlasiť predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a následne Vláda Slovenskej republiky. Ja si neviem predstaviť , ako by sa dal scudziť majetok, o ktorom predaji alebo darovaní rozhoduje vláda."

Ria Feik Achbergerová: „O majetku samozrejme bude rozhodovať ministerstvo financií a Vláda Slovenskej republiky. Je to naozaj najtransparentnejšia cesta aj pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí takto budú môcť kontrolovať majetok, ktorý bude vložený do týchto VVI-čiek.”

Rita Fleischmanová: „Vedci dali ministerstvu ultimátum, ak do 8. augusta nezaregistruje Slovenskú akadémiu vied, zorganizujú ďalší protest. Tentokrát pred úradom vlády."

Ľubomír Bajaník: „Nadviažeme na reportáž, pozrieme sa detailnejšie na podstatu konfliktu. O tejto téme sa Rita Fleischmanová rozprávala s bývalým predsedom SAV Jaroslavom Pastorekom, ktorý je teraz aj poradcom premiéra pre vedu. Ten tvrdí, že v spore medzi Slovenskou akadémiou vied a ministerstvom školstva ide predovšetkým o majetok akadémie."

Rita Fleischmanová: „O čo teda v spore medzi ministerstvom a Slovenskou akadémiou vied ide?"

Jaroslav Pastorek, predchádzajúci predseda SAV, poradca premiéra pre vedu: „Ten problém podľa môjho názoru je ťažko pochopiteľný pre radového vedeckého pracovníka, pretože momentálne sa všetko krúti okolo majetku. A ja si nemyslím, že majetok to je to najdôležitejšie na to, aby som mohol robiť kvalitnú vedu. Veď Slovenská akadémia aj doteraz robila veľmi kvalitnú vedu, je to najvýkonnejšia vedecká ustanovizeň na Slovensku a majetok nevlastnila ona, ona len spravovala a ten majetok, či chceme alebo nechceme, je svojim spôsobom privatizovaný. A otázka znie, že keď sa tento majetok Slovenskej akadémie vied rozloží na 47 budúcich verejno-výskumných inštitúcií, či každá z nich bude dostatočne ekonomicky silná na to, aby ho vedela účinne spravovať ten majetok, pretože jedna vec je majetok mať a druhá vec je o majetok sa starať. A neexistuje žiadna ekonomická štúdia, ktorá by hovorila o tom, že áno, tieto verejno-výskumné inštitúcie sú perspektívne, udržia sa, budú ekonomicky silné a možnože niektoré zaniknú. A toto nám chýba, pretože tie inštitúcie, tých je strašne veľa a sú rôznej kvality aj čo sa týka výkonnosti, aj ekonomickej stability."

Rita Fleischmanová: „Čo v súvislosti s tým majetkom môže hroziť, napríklad ak by niektorá z týchto inštitúcií sa nedokázala účinne postarať o svoj majetok?”

Jaroslav Pastorek: „No práveže zákon toto nerieši. Ten majetok, hlavne teda nehnuteľný je označený ako prioritný, čiže budúce verejno-výskumné inštitúcie nemôžu voľne nakladať s týmto majetkom, ale keď zanikne verejno-výskumná inštitúcia, že nebude životaschopná, zákon nerieši, že dobre a čo bude s tým majetkom? Vráti na naspäť do rúk štátu, ako sa sním bude nakladať, čiže je tam kopu nejasností.”

Rita Fleischmanová: „Aké vy vidíte východisko z tejto situácie?”

Jaroslav Pastorek: „Ja by som odporúčal, aby našlo spoločnú reč vedenie Slovenskej akadémie vied, teda predseda s pani ministerkou, pretože teraz momentálne tie ústavy nemôžu objednávať. Sú to dennodenné problémy. Skrátka za čo platia im poštovné a urýchlene by som to zapísal a pripravil by som veľmi kvalitný nový zákon o Slovenskej akadémii vied, ktorý by riešil všetky tieto nedostatky a ten má prísť čo najskôr."

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač