Vedci očakávajú zánik chromozómu Y

27. 08. 2018

Pohlavný chromozóm Y, nevyhnutný na to, aby sa narodil mužský potomok, sa postupne zmenšuje a časom zrejme zanikne. Skúmal ho tím vedcov z Česka, Francúzska a Švajčiarska. Spoluautor výskumu Roman Hobza pre RTVS vysvetlil, čo to pre ľudstvo znamená.

logo Rádio Slovensko(24. 08. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Juraj Hajko/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Pohlavný chromozóm Y, nevyhnutný na to, aby sa narodil mužský potomok, sa postupne zmenšuje a časom zrejme zanikne. Skúmal ho tím vedcov z Česka, Francúzska a Švajčiarska. Spoluautor výskumu Roman Hobza pre RTVS vysvetlil, čo to pre ľudstvo znamená."

Juraj Hajko, redaktor: „Hoci veda napreduje, mnoho otázok zostáva nezodpovedaných. Vedci už vedia, že mužský pohlavný chromozóm Y je desaťkrát menší ako ženský chromozóm X, a počas evolúcie sa postupne zmenšoval."

Roman Hobza, molekulárny biológ, Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne (preklad z češtiny):„Chromozóm Y sa u človeka zmenšuje z jednoduchého dôvodu, pretože prestal komunikovať so svojím partnerom, čo je chromozóm X. To, že prestal komunikovať, znamená, že prestal mať schopnosť sa opravovať. A keď nejaká chyba genetická nastane na chromozóme Y, tak je v podstate fatálna, nie je kde brať genetický materiál na opravu a ten chromozóm Y časom takzvane degeneruje. A prejavom tej degenerácie je vo finále jeho zmenšovanie, a možno zmiznutie z genómu človeka.”

Juraj Hajko: „Keďže sa chromozóm Y za milióny rokov evolúcie výrazne zmenšil, vedci pátrali, kde v prírode existuje v zachovalejšej podobe. Tím výskumníkov z Českej republiky, Francúzska, Švajčiarska našiel odpoveď v rastlinnej ríši. Táto nenápadná rastlina, silenka biela, sa stala dôležitým nástrojom pri výskume pohlavných chromozómov. Silenka biela je evolučne výrazne mladšia ako človek a jej chromozóm Y je dokonca ešte väčší ako chromozóm X. Vedcom to umožnilo pochopiť, ako sa chromozóm Y mení a čo ho čaká. Vyhliadky nie sú optimistické."

Roman Hobza: „Môže sa stať to, a to sa asi stane, že ten chromozóm Y nezmizne naraz, samozrejme, u všetkých ľudí, ale u rôznych populácií sa ešte zachová vo fragmente a tie populácie, ktoré už ten chromozóm Y mať nebudú a tie, ktoré ho mať budú, tak budú mať určitý problém, určitú reprodukčnú bariéru medzi sebou. A môže sa stať, že vzniknú poddruhy ľudí a vo finále druhy nové tak, ako to kedysi bolo, keď tu existoval neandertálec a homo sapiens sapiens vedľa seba.”

Juraj Hajko: „To by podľa českého bádateľa znamenalo, že niektoré skupiny ľudí nebudú môcť v budúcnosti splodiť deti. Slovenský vedecký kolega výskum považuje za prínosný, ale varoval pred unáhlenými závermi.”

Marian Baldovič, populačný genetik: „Považujem za veľmi málo pravdepodobné, alebo naopak ten horizont by musel byť naozaj veľmi dlhodobý, tie rozdiely v tej miere degenerácie by museli byť obrovské na to, aby sa niečo takéto stalo, alebo by musel uplynúť veľmi dlhý čas, navyše tie populácie by museli byť veľmi dlho izolované.”

Juraj Hajko: „Zabrániť zániku chromozómu by sa dalo priamym genetickým zásahom, genetickí inžinieri na to už vyvinuli technológiu a pri rastlinách ju aj uplatňujú. Do ľudských génov však zákony zasahovať nedovoľujú. Z etického hľadiska ide o chúlostivú tému a navyše každá zmena genetickej informácie môže mať ťažko predvídateľné následky.”

 

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy, medicínske inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač