Vedci sa po roku dočkajú eurofondov

10. 08. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypíše v najbližších dňoch výzvu na 300 miliónov Eur na vedeckú činnosť. Na eurofondy čakajú univerzity, akadémia vied, aj súkromné podniky a využijú ich na dlhodobý strategický výskum či nové vedecké parky. Spôsob hodnotenia projektov, ktoré sa budú uchádzať o európske peniaze, by mal byť nespochybniteľný.

RTVS Jednotka - logo(8. 8. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Silvia Majerová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Po takmer roku prepisovania podmienok ministerstvo školstva vyhlási výzvu na tristo miliónov eur na vedeckú činnosť. Predošlú výzvu rezort zrušil. Ministerstvo sa chce po nastavení nových pravidiel vyhnúť chybám, aké sa v minulosti objavili pri posudzovaní žiadostí o peniaze. Univerzity aj vedecké inštitúcie na podporu netrpezlivo čakajú. K eurofondom sa dostanú zrejme až o rok.“

Silvia Majerová, redaktorka: „Eurofondová kauza stála pred rokom kreslo vtedajšieho ministra školstva Petra Plavčana. Dôvodom boli informácie o netransparentnom prideľovaní peňazí na výskum a inovácie súkromným firmám z celkovo dvestošesťdesiatsedemmiliónového balíka. Rezort školstva následne v septembri zrušil ďalšiu eurofondovú výzvu a vedci sa nemohli uchádzať o peniaze z ďalšieho tristomiliónového balíka.“

Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Výzva bude vypísaná v najbližších dňoch.“

Silvia Majerová: „K peniazom sa podľa rektora Slovenskej technickej univerzity aj tak dostanú najskôr v roku 2019.“

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Naše skúsenosti sú, že od vyhlásenia výzvy po podpisovanie zmlúv o nenávratný finančný príspevok ubehne zhruba trištvrte roka.“

Silvia Majerová: „Na eurofondy čakajú univerzity, akadémia vied, aj súkromné podniky a využijú ich na dlhodobý strategický výskum či nové vedecké parky.“

Imrich Barák, vedecký pracovník SAV, iniciatíva Veda chce žiť: „Vedecká obec o tom nevie, čo sa vyriešilo a aký bude postup v prípade štrukturálnych fondov.“

Robert Redhammer: „Ja osobne si myslím, že keby sa niektoré veci neboli až tak príliš sprísňovali po tých zisteniach minulého roku, trošku s akcentom na zrýchlenie procesov, tak tie výzvy mohli byť pred polrokom už vonku.“

Silvia Majerová: „Vyhlásenie novej výzvy ministerstvo nedokázalo urýchliť. Spôsob hodnotenia projektov, ktoré sa budú uchádzať o európske peniaze, by však po novom mal byť nespochybniteľný.“

Ria Feik Achbergerová: „Pri nových výberových kritériách a pri nových hodnotiteľoch sa už nebude stávať, že - ako v minulosti - že výzvu na dopravu hodnotil povedzme lesník. Dnes v nových kritériách naozaj bude výzvu na dopravu hodnotiť odborník z oblasti dopravy.“

Silvia Majerová: „Eurofondy pre vedcov preveroval minulý rok aj Najvyšší kontrolný úrad. Zisťoval, ako je nastavený systém výziev a hodnotenia projektov.“

Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ: „V rámci tejto kontroly sme zistili vážne systémové nedostatky. Máme pripravenú už v tomto roku kontrolu, kde sa pôjdeme pozrieť, ako to, čo sa premietlo do manuálov, do dokumentov, ako sa reálne uplatňuje v praxi.“

Silvia Majerová: „Na Slovensko si pre eurofondy posvietila aj Európska komisia, ktorá pred rokom poslala varovný list - nepreplatí žiadne výdavky, pokiaľ nebude zabezpečená transparentnosť.“

Ingrid Ludviková, tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie v SR (text v obraze): „Toto je štandardný postup v záujme ochrany rozpočtu Únie. Európska komisia teraz posudzuje, či boli uplatnené dostatočné a vhodné opravné opatrenia, aby bolo možné varovanie odvolať.“

Silvia Majerová: „Už teraz je isté, že slovenská veda prišla o dvadsaťsedem miliónov eur, ktoré nevyčerpala v minulom roku. O koľko príde tento rok, ešte nie je jasné.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač