Do dôchodku v roku 2019 o tri týždne skôr

19. 09. 2018

Dôchodkový vek sa bude zaokrúhľovať na roky a mesiace, rozhodol o tom parlament. Znamená to, že na budúci rok ľudia odídu do dôchodku o tri týždne skôr. Okrem toho budúci penzisti musia najmenej päť rokov dopredu vedieť, kedy pôjdu do dôchodku.

logo Televíznej stanice STV 1(14. 09. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Rita Fleischmanová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Dôchodkový vek sa bude zaokrúhľovať na roky a mesiace, rozhodol o tom parlament. Znamená to, že na budúci rok ľudia odídu do dôchodku o tri týždne skôr. Okrem toho budúci penzisti musia najmenej päť rokov dopredu vedieť, kedy pôjdu do dôchodku. Návrh strany Most-Híd podporilo stotridsaťtri poslancov, súhlasila s ním aj časť opozície.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: „V tomto roku odchádzajú do dôchodku ľudia, ktorí majú šesťdesiatdva rokov a stotridsaťdeväť dní. Oproti minulému roku sa táto veková hranica posunula o šesťdesiattri dní. Po novom sa už vek penzistov nebude určovať na dni, ale na roky a mesiace.“

Irén Sárközy, poslankyňa NR SR, predkladateľka novely (Most-Híd): „Dni sú ťažko zapamätateľné. Dnes, keď sa opýtate ľudí, že kedy môžu ísť do dôchodku, tak dvestodva dní alebo stoosemdesiatdeväť dní nikto si nepamätá.“

Rita Fleischmanová: „Na budúci rok pôjdu ľudia do dôchodku vo veku šesťdesiatdva rokov a šesť mesiacov. V roku 2020 šesťdesiatdva rokov a osem mesiacov.“

Ivan Švejna, predseda strany, štátny tajomník MPSVR SR (Most-Híd): „Dôsledok týchto zmien pre ľudí, ktorí idú do dôchodku budúci rok, to znamená v roku 2019, pôjdu do dôchodku skôr o tri týždne, ako by išli, keby sme my tento návrh nepredložili.“

Rita Fleischmanová: „Sociálna poisťovňa dlhodobo upozorňuje budúcich dôchodcov, aby si pred nadobudnutím dôchodkového veku včas zhromaždili všetky potvrdenia o zamestnaní či o výškach vymeriavacieho základu. Tým sa výpočet penzie urýchli a zamestnanci Sociálnej poisťovne nemusia chýbajúce údaje hľadať v rôznych archívoch.“

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne: „Ak budú ľudia vedieť päť rokov dopredu, že kedy idú do dôchodku, tak môžu sa na toto obdobie ešte lepšie pripraviť, lepšie si zvážiť svoje možnosti a získavať si tieto informácie, ktoré sú dôležité pre jeho výpočet.“

Rita Fleischmanová: „Ekonóm hovorí, že zmeny zlepšia pravidlá odchodu do dôchodku. Argumentuje, že predlžovanie dôchodkového veku podľa strednej dĺžky dožitia je zle nastavené. Mal by sa zohľadňovať aj zdravotný stav ľudí.“

Viliam Páleník, ekonóm, SAV: „To si vyžaduje presnejšie výpočty a citlivejšie nastavenie. Ak sa má vopred päť rokov vedieť vek odchodu do dôchodku, tak je potrebné robiť prognózy veku dožitia patričnej kohorty, a preto je prirodzené, že ten vek treba zaokrúhliť minimálne na mesiac alebo aj na dlhšie obdobie.“

Rita Fleischmanová: „Ministerstvo práce bude dôchodkový vek zverejňovať každoročne vo vyhláške.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač