Generálna prokuratúra a spor o SAV

11. 09. 2018

Do sporu medzi Slovenskou akadémiou vied a ministerstvom školstva vstúpila generálna prokuratúra, ktorej stanovisko si vysvetľuje každá zo strán po svojom. Predseda SAV Pavol Šajgalík vyzval ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby zverejnila list z generálnej prokuratúry.

RTVS Jednotka - logo(10. 9. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Silvia Majerová, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Do sporu medzi Slovenskou akadémiou vied a ministerstvom školstva vstúpila generálna prokuratúra. Jej stanovisko si každá zo strán vysvetľuje po svojom. Jeden list dostala akadémia vied s informáciou, že ministerstvo robilo pri registrácii ústavov prieťahy. Druhý list, vraj s iným znením, dostalo ministerstvo, zatiaľ ho zverejňovať nebude.“

Silvia Majerová, redaktorka: „Na začiatku konfliktu medzi Slovenskou akadémiou vied a ministerstvom školstva bolo doťahovanie, aké dokumenty musia ústavy SAV doplniť, aby ich ministerstvo zapísalo do registra verejných výskumných inštitúcií. Dnes sa ku komplikovanej situácii pridáva aj odlišný výklad stanoviska generálnej prokuratúry.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „V zásade generálna prokuratúra dáva za pravdu nášmu postupu ministerstva školstva pri registrácii.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Vzhľadom na zverejnené informácie z dnešného rána, ktoré boli pre nás nesmierne prekvapujúce, dokonca by som povedal šokujúce.“

Silvia Majerová: „Z generálnej prokuratúry totiž do oboch inštitúcií prišli dva rôzne listy. Vo vyjadrení, ktoré poskytla akadémia vied, prokurátor konštatuje prieťahy v konaní ministerstva. To by malo urýchlene rozhodnúť. Rezort školstva list číta inak.“

Martina Lubyová: „Generálna prokuratúra nás upozorňuje, aby sme konali urýchlene a navrhuje konkrétne urýchlene o návrhoch SAV na zápis do registra rozhodnúť a to tak, že zastavíme konanie o zápis do registra.“

Silvia Majerová: „S týmto výkladom nesúhlasí SAV ani právnická firma, ktorá ju zastupuje.“

Radovan Pala, právnik Taylor Wessing: „Generálna prokuratúra z nášho pohľadu ani nemá priestor v tomto momente sa vyjadrovať o tom, ako má rozhodnúť ministerstvo školstva.“

Silvia Majerová: „Predseda akadémie Pavol Šajgalík vyzval ministerku, aby list zverejnila.“

Pavol Šajgalík: „Preto znova tu vyzývam, aby to upozornenie bolo zverené, na základe čoho vznikla tlačová správa, pretože veľakrát sa nám stáva, že tie interpretácie z ministerstva školstva majú účelový charakter.“

Martina Lubyová: „My musíme prekonzultovať s prokuratúrou, či ho v tejto fáze môžeme zverejniť, pretože ešte tam má dôjsť k prerokovaniu, prejednanie. Čiže osobne to musíme prejednať. Myslím si, že je korektné až po tom prejednaní ho zverejňovať.“

Silvia Majerová: „Transformácia ústavov na verejné výskumné inštitúcie je opäť v nedohľadne. Navyše ďalší osud akadémie vied sa bude riadiť zákonom, ktorý zrejme už zajtra schvália poslanci v Národnej rade. Ten je však podľa akademikov doslova likvidačný, tvrdia, že hrozí kolaps ústavov, ich existenčná neistota a právny chaos.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač