Humenné: Pre svet dobrý a pre nás nie?

01. 09. 2018

Martin Kundrát zapísal Slovensko do galérie objaviteľov siedmich nových druhov živočíchov a iba za posledné 2 roky u nás vypublikoval 15 vedeckých prác v renomovaných zahraničných periodikách. Po neschválení projektu našou grantovou agentúrou sú pre paleontológa poslednou nádejou na realizáciu projektu Číňania.

logo Televíznej stanice JOJ(24. 08. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Jana Veľasová/Ľuboš Sarnovský;Adriana Kmotríková)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Už niekoľko rokov u nás rezonuje problematika odlivu mozgov do zahraničia.”

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Na to, prečo je to tak, poukazuje paleontológ Martin Kundrát. Ide o svetovo uznávaného vedca, ktorý sa na Slovensko vrátil po dvadsiatich piatich rokoch a v domovine sa chcel podeliť o nazbierané skúsenosti."

Ľuboš Sarnovský: „Chcel. Výsledok je však taký, že kým iné krajiny sa o neho bijú, tak na Slovensku, pozrite si reportáž.”

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., paleontológ: „Nie som schopný vlastne získať na národnej úrovni grant. Ak by som nemal vedecké výsledky, ktoré by ma k tomu oprávňovali, tak by som mlčal."

Jana Veľasová, redaktorka: „Po návrate na Slovensko sa špičkovému svetovému paleontológovi grantovú podporu získať nepodarilo. Paradoxom ale je, že Japonci mu udelili hneď 4 experimentálne granty. Práve 1 japonský spolu s americkým grantom na 1 milión dolárov mali nadviazať na ten slovenský neschválený. Pre projekt pritom Kundrát získal viac ako 30 slovenských a vyše 30 zahraničných odborníkov.”

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „V Ázii, kde sme mali študovať globálne zmeny otepľovania po dobu niekoľkých miliónov rokov a ich dopad vlastne na biodiverzitu, je to v súčasnosti pomerne aktuálna téma.”

Jana Veľasová: „O projekte rozhodovala Agentúra na podporu vedy a výskumu a tá sa podľa Kundráta vystavuje podozreniu z klientelizmu a medzinárodnej hanbe. Tvrdí, že nedostal ani 1 seriózny zahraničný posudok."

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „Sa vlastne jednalo o človeka, ktorého angličtina bola na úrovni povedzme strednej školy maximálne. Agentúra požaduje hodnotenie projektu v piatich kategóriách, no a pán oponent si dal námahu vyplniť jednu z týchto kategórií.”

Jana Veľasová: „Agentúra spadá pod ministerstvo školstva. Aké bolo odborné zloženie hodnotiteľov sme sa však nedozvedeli.”

Katarína Hamerlová, odbor komunikácie a protokolu, Ministerstvo školstva SR (telefonát): „Žiadosť hodnotili dvaja hodnotitelia, jeden slovenský a jeden zahraničný. Mená hodnotiteľov sú anonymné.”

Jana Veľasová: „Podľa Kundráta navyše u členov komisie nevyžadujú ich publikačnú činnosť.”

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „De facto oponovať projekt vám môže pomaly ktokoľvek, ak to nadnesiem, z ulice. Vy musíte preukazovať svoju odbornú zdatnosť, svoje kvality, avšak ten kto vás hodnotí nie.”

Katarína Hamerlová (telefonát): „Odvolanie pre túto žiadosť bolo do APVV doručené, avšak nebolo podpísané oprávnenou osobou a zároveň nebolo podané v zákonom stanovenej lehote.”

Jana Veľasová: „Po neschválení projektu našou grantovou agentúrou sú pre paleontológa poslednou nádejou na realizáciu projektu Číňania.”

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „Zdá sa, že o moje služby je stále záujem, aspoň v Číne.”

Jana Veľasová:„Martin Kundrát Slovensko zapísal do galérie objaviteľov siedmich nových druhov živočíchov a iba za posledné 2 roky u nás vypublikoval 15 vedeckých prác v renomovaných zahraničných periodikách.”

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.:„Naši študenti totiž vidia, že ak ľudia s takýmto výskumným výtlakom nemajú šancu získať grant, tak uvažujú vlastne o odchode.”

Lucia Šrámková, riaditeľka Inštitútu finančnej politiky: „Z končiacich vysokoškolských študentov odchádza do zahraničia približne každý desiaty. To znamená odchod investícií štátu do vzdelania približne vo výške 45 miliónov eur.”

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.:„Slováci, ktorí uspeli v zahraničí zvažujú, či sa vôbec vrátiť, ak tí, ktorí sa vrátili, odpovedzte si sama.”

Jana Veľasová: „Ministerstva školstva sme sa pýtali aj to, či odchod tohto svetového odborníka nebude pre slovenskú vedu až príliš veľkou stratou. Odpoveď sme však nedostali. Z Humenného Jana Veľasová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, biologické vedy, rozhovor, grant

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Iné

Tlač