Mikroplasty v Dunaji

19. 10. 2018

Dunaj v okolí Budapešti podľa najnovších laboratórnych testov obsahuje priemerne päťdesiat častíc mikroplastov na kubický meter vody. Veľký vplyv na kvalitu rieky má plastový odpad a znečisťovanie vodných tokov priemyslom či domácnosťam.

logo Televíznej stanice STV 1(18. 10. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marek Makara/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Málo vody, ale veľa chémie a plastov. Dunaj v okolí Budapešti podľa najnovších laboratórnych testov obsahuje priemerne päťdesiat častíc mikroplastov na kubický meter vody. Veľký vplyv na kvalitu rieky má plastový odpad a znečisťovanie vodných tokov priemyslom či domácnosťami.“

Marek Makara, redaktor: „Na Slovensku stav plastových mikročastíc vo vodných tokov zatiaľ nikto nekontroluje, teda nikto nevie povedať, či Dunaj v okolí Bratislavy má podobné hodnoty ako Dunaj v Budapešti.“

Mária Rimarčíková, Výskumný ústav vodného hospodárstva (text v obraze): „Výskumný ústav vodného hospodárstva sa meraniu mikročastíc plastov vo vode nevenuje, to však neznamená, že sa takéto meranie v budúcnosti nebude realizovať.“

Marek Makara: „Mária Omastová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied už rok pracuje s rakúskymi kolegami na projekte monitorovania makroplastov v Dunaji na úseku Viedeň – Gabčíkovo.“

Mária Omastová, Ústav polymérov SAV: „Zrejme tie koncentrácie budú veľmi rovnaké. Naše čističky nie sú schopné zachytiť práve takýto materiál.“

Marek Makara: „Dunaj podľa odhadov ročne priplaví do Čierneho mora až tisíc päťstopäťdesiat ton plastov, pričom z rakúskeho Hainburgu na hranici so Slovenskom to je v priemere okolo štyridsať ton plastov za rok.“

Mária Omastová: „Z tých najtenší obalových materiálov, ktoré plávajú po Dunaji, tak z tých sa stávajú vlastne mikroplasty, ktoré potom plávajú ďalej a tie sa samozrejme, veľmi ťažko zachytávajú.“

Marek Makara: „Aj takéto malé čiastočky plastu sú stále považovaná ešte za makroplast, v budúcnosti sa z nich môžu stať mikroplasty. Farbivá a zmäkčovadlá, ktoré sa používajú pri výrobe plastov, majú najväčší podiel na poškodzovaní životného prostredia. Podľa hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nehrozí, že by sa mikroplasty mohli dostať do pitnej vody.“

Ján Pálffy, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (telefonát): „Bratislavská vodárenská spoločnosť na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využíva podzemné zdroje vody. Voda, ktorú dodávame do verejnej vodovodnej siete musí vyhovovať všetkým nárokom, ktoré sú na ňu kladené z hľadiska legislatívy.“

Mária Omastová: „Naše odpadové vody môžu migrovať aj do spodných častí a ohrozovať v podstate aj tú pitnú vodu.“

Marek Makara: „Odplastovať životné prostredie na Slovensku podľa odborníkov pomôže lepšia separácia odpadu a zálohovanie PET fliaš. Štúdiá o poškodzovaní zdravia mikroplastami zatiaľ neexistuje.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač