Novela zákona o vysokých školách a Slovenská akadémia vied

13. 09. 2018

Poslanci schválili novelu zákona o vysokých školách, ktorá rieši aj Slovenskú akadémiu vied. O aktuálnej téme hovorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová a Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(12. 9. 2018; Rádio Slovensko; K veci; 18.18; Zoltán Rácz, Karolína Lacová)

Karolína Lacová, moderátorka: „Po rokoch si mala na seba konečne začať zarábať, no celý proces teraz sprevádza obrovský chaos. Poslanci včera prelomili veto prezidenta a schválili novelu zákona o vysokých školách, ktorá rieši aj Slovenskú akadémiu vied a ktorú vedci ostro kritizujú. Spor o tom, kto je na vine, aj naďalej pokračuje. V akom stave sa vlastne akadémia aktuálne nachádza a aký bude jej ďalší osud? To zisťoval priamo od ministerky školstva Martiny Lubyovej Zoltán Rácz.“

Zoltán Rácz, redaktor: „Vy ste už vyhlásili, že tým schválením novely sa SAV ocitla vlastne akoby pred začatím transformácie, čiže normálne môže fungovať ďalej. Nehrozí jej likvidácia, ako sa obávajú vedci. Totiž hovoria o tom, že musia nanovo urobiť pracovné zmluvy, že vlastne tie ústavy akoby musia nanovo vzniknúť, že je ohrozené čerpanie eurofondov. Čiže toto vy vylučujete?“

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Čokoľvek sa môže alebo stane, nie je to naozaj vinou ministerstva školstva. Opakujem niekoľkokrát to, že sa im nepodarilo zaregistrovať v súlade so zákonom, je nedodržaním postupov a termínov zo strany SAV, zriaďovateľa alebo teda zakladateľa tých nových organizácií. Teraz je riešenie následkov. Samozrejme všetci chceme pomôcť a všetci chceme urobiť kroky, aby sa ich situácia zastabilizovala a aby sa mohli ďalej rozvíjať. Tá stabilizácia to je vlastne schválenie tejto novely, ktorá bola teda vrátená. Pretože tá určuje konkrétnu právnu formu. Oni predtým vajatali, celé leto sa pýtali, že akú teda majú formu, aké majú, podľa čoho majú postupovať. Teraz jednoznačne tento zákon určuje, že je to tá pôvodná forma, v ktorej boli predtým, lebo do tej novej formy sa im nepodarilo vzniknúť, pretože nedodržali tie postupy stanovené zákonom. Teraz majú istotu tej právnej formy tou novelou, ktorú schválila Národná rada a zároveň je tam postup, akým spôsobom majú tie VVI založiť podľa zákona o VVI tak, ako každý iný zakladateľ v Slovenskej republike. Je to platný právny predpis, naozaj ministerstvo to nemá ani čo meniť, ani čo na konci vynucovať. Je to na návrh zakladateľa. Čiže SAV má tú kompetenciu ako zakladateľ, ako navrhovateľ registrácie, aby konalo. A ministerstvo samozrejme v zmysle zákona bude konať opäť tak, ako aj predtým dodržiavaním zákona.“

Zoltán Rácz: „Je teda problém v tom nedostatku dôvery, že od začiatku toho spustenia tej transformácie z oboch strán? Hovorí sa stále o tom, že by v pozadí záujmu teda mohlo ísť o majetok. Vy ste včera povedali, že neviete garantovať, že celý majetok, ktorý teraz spravuje SAV a jej ústavy, prejde na nové verejné vedecké inštitúcie, lebo to bude schvaľovať ministerstvo financií na návrh SAV a vláda. Má Slovenská akadémia vied a ústavy také majetky, také nehnuteľnosti, ktoré by podľa vás v novej forme nepotrebovali?“

Martina Lubyová: „Ja absolútne sa k tomuto nevyjadrujem ani nad tým neuvažujem. Bolo to nastavené tak, že to malo na nich prejsť automaticky. To znamená, keby boli splnili tie podmienky a zákonom stanovené postupy registrácie, nikto by o tom ani neuvažoval. Čiže ani nemohli vzniknúť žiadne plány. Ak si niekto myslí, že tu za júl a august sme dali dokopy diabolský plán o ukradnutí majetku štátu, tak naozaj nás preceňuje.“

Zoltán Rácz: „Hovoríte teda, že do konca roka by mal byť ten nový proces transformácie uzavretý?“

Martina Lubyová: „Do konca roka podľa zákona by oni mali urobiť tie úkony na registráciu VVI. To je stanovené v zákone. Čiže treba dodržiavať zákon a urobiť to.“

Zoltán Rácz: „Potom predpokladáte kedy vyriešenie tejto celej situácie?“

Martina Lubyová: „No tu ministerstvo teraz nemá kompetenciu. Navrhovateľ, to je SAV, musí konať v zmysle zákona a urobiť tie úkony. Prvý úkon smeruje voči ministerstvu financií na ten majetok, potom na vládu na ten majetok a potom teda podanie do registra, ktorý je na ministerstve školstva, ktoré opäť plní tú len rolu takého akoby správcu registra, čiže registračného orgánu. A pri splnení tých zákonom stanovených požiadaviek jednoducho zaregistruje zo zákona. Pretože musí a aj nechce tomu brániť.“

Zoltán Rácz: „Teraz sú vlastne v tom stave pred začatím transformácie, čiže všetky pracovné zmluvy platia, všetky dohodnuté zazmluvnené projekty platia a tak ďalej. A takisto sa môžu uchádzať o eurofondové projekty, ktoré chceli riešiť v tomto období?“

Martina Lubyová: „Samozrejme, všetko platí a môžu sa uchádzať. Práve tá neistota, v ktorej boli v lete, im v tom mohla teoreticky brániť a tá istota, ktorú navodí tá novela, istota právneho stavu umožní, že môžu kontinuálne pokračovať, uchádzať sa a mať teda istotu fungovania, že v akom sú režime.“

Zoltán Rácz: „Vy aj hovoríte, že nerobia vedu, ale politiku. A to asi teda vyplýva podľa vás z tej nedôvery.“

Martina Lubyová: „No v zákone o SAV je napísané, že nie je povolená na pôde SAV činnosť politických strán a politických hnutí. A to, že SAV teda dostáva okolo sedemdesiat miliónov ročne z peňazí štátneho rozpočtu, z daňových poplatníkov. Dostávajú na to, aby robila vedu a nie politiku. Tie aktivity, ktoré už prebiehajú teraz od leta, sú naozaj výsostne politické.“

Karolína Lacová: „Pracovné aj zazmluvnené projekty teda podľa ministerky platia a akadémia sa môže uchádzať o eurofondy. S akou realitou sa však vedci stretávajú? Popoludní som sa rozprávala s Miloslavom Bahnom zo Sociologického ústavu SAV, ktorý je členom iniciatívy Veda chce žiť.“

Miloslav Bahna, Sociologický ústav SAV, člen iniciatívy Veda chce žiť: „Pokiaľ viem, tak ten problém bol v tom, že v tých súčasných vyhlásených výzvach ako keby ministerstvo nechcelo akceptovať ústavy Slovenskej akadémie vied. Pretože neuznávali, že sú v právnej forme VVI. A takýto istý problém vlastne mali ústavy Slovenskej akadémie vied, keď sa chceli napojiť alebo chceli podpísať zmluvu s grantovou agentúrou APPV, keď tie výzvy vlastne boli vyhodnotené v lete a teraz tie projekty majú začať. Potom vlastne SAV ukázala, že existuje e-mail od grantovej agentúry, že dostali pokyn od ministerstva školstva, že s ústavmi SAV nemajú podpisovať zmluvy na nové projekty APPV.“

Karolína Lacová: „V akom stave sa vlastne akadémia aktuálne nachádza, čo sa týka napríklad aj tohto čerpania alebo rôznych rozbehnutých projektov?“

Miloslav Bahna: „Úplne konkrétny príklad je, my zajtra ideme podpisovať jednu zmluvu na výskum a vlastne nevieme, čo máme uviesť do hlavičky tejto zmluvy. Či tam máme uviesť Sociologický ústav SAV VVI. Lebo to sme ešte podľa právneho výkladu nášho sme stále verejno-výskumná inštitúcia. Tá novela zo včera ešte nevstúpila do platnosti. Ak zákon vstúpi do platnosti, vtedy môže sa o túto novelu oprieť ministerstvo a nám napísať svoje vysvetlenie, že prečo nás nezapísalo do VVI. To je tá sľubovaná istota, ktorú teda my nevieme ešte, kedy presne nastane. Druhá sľubovaná istota v úvodzovkách je tá, že vlastne máme povinnosť nanovo založiť do konca roka. To nanovo založenie je problematické. To znamená právnu diskontinuitu vo vzťahoch či už pracovnoprávnych, alebo zmluvných vzťahoch. My ak teraz podpíšeme nejakú zmluvu alebo staneme sa partnerom v nejakom projekte, tak sa ocitneme v problémoch k prvému prvý, ak sa naozaj znova založíme ako nová inštitúcia, či ten zmluvný vzťah, ktorý sme uzatvorili predtým, vlastne pokračuje alebo nepokračuje. Tuto ministerka školstva namieta, že tie problémy SAV z tohto hľadiska preháňa, ale sama vlastne vo svojom včerajšom vyhlásení uznala, že to so sebou prináša určité administratívne potiaže.“

Karolína Lacová: „Čiže sa vlastne vraciate na začiatok celého toho transformačného procesu?“

Miloslav Bahna: „Kroky, ktoré sme podnikli v lete, keď sme si volili správne rady, dozorné rady, prijímali sme vnútorné predpisy, osem niekoľkostranových postupov, ako bude fungovať vedecká rada, ako bude fungovať správna rada, ako sa budú voliť členovia a tak ďalej, to sa muselo prediskutovať najprv vo vedeckej rade, v správnej rade. Správna rada ... zvoliť, opakovane to prebrať. Tie stanoviská, ktoré sa k tomu vyjadrili ostatné rady a opätovne ich schváliť – to je to, čo pani ministerka označila ako pekný deň v jednom zo svojich brífingov. Takže ten pekný deň u nás trval teda aspoň týždeň. Tieto hodiny strávené pri tomto sú zbytočné. Takisto je vlastne zbytočné nové školenia pracovníkov technicko-hospodárskej správy alebo ľudia, ktorí robili účtovníctvo pre verejno-výskumné inštitúcie, tak tieto vlastne môžu ako keby zavrieť to účtovníctvo a znovu sa vrátiť späť.“

Karolína Lacová: „Ale keď sa pozrieme na to prakticky, vy naďalej môžete, čo sa týka teda napríklad Sociologického ústavu, vy naďalej pracujete na svojich naplánovaných projektoch, nejako tej takej bežnej dennodennej práce sa to zatiaľ nedotýka?“

Miloslav Bahna: „No, bežnej dennodennej práce sa to dotýka v tom, že my zajtra podpisujeme zmluvu a nevieme vlastne, akú hlavičku máme na tú zmluvu napísať a aké číslo účtu máme na tú našu zmluvu napísať. Stretávame sa s neistotou u toho nášho zmluvného partnera, kde on vlastne sledoval tento turbulentný vývoj okolo SAV, či tú zmluvu s nami vlastne má vôbec vyplácať a či mu my budeme vedieť do konca roka mu zaplatiť za tú službu, za ten výskum, ktorý si tuto objednávame.“

Karolína Lacová: „Žiadate prijatú novelu novelizovať tak, aby sa transformácia dokončila bez nezvratných škôd. Ak by teda tento váš zámer neprešiel, bude to znamenať možno nejakú zbytočnú papierovačku, zvýšené finančné náklady, čo teda zakladanie tých ústavov nanovo so sebou prinesie?“

Miloslav Bahna: „Formálne musíte ten existujúci ústav zrušiť na to, aby tie pracovnoprávne vzťahy aj ten majetok, ktorý ústav spravuje, prešiel na zakladateľa, to je predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Zároveň predsedníctvo akadémie vied musí požiadať ministerstvo o to, aby založili nanovo nejaký ústav a aby doňho vložili tento majetok, ktorý ale ... v tom čase, keď o to žiadajú, musí byť u toho predsedníctva. Čiže obsahuje to túto administratívnu operáciu, ktorá zneisťuje vlastne zamestnancov, pretože tie pracovnoprávne vzťahy sú nejakým spôsobom ohrozené, narušené, prerušené. Neuveriteľné množstvo vlastne papierovania.“

Karolína Lacová: „Veľa sa hovorí aj o majetkoch. Ministerka teda tvrdí, že rezort schvaľovanie prevodu majetkov, že to nebude v jeho kompetencii a že vám na majetky nemá ako siahnuť, keďže to bude posudzovať ministerstvo financií a schvaľovať následne vláda. Odmieta akýsi vyslovene povedala diabolský plán o ukradnutí majetku. Ako to vy vnímate?“

Miloslav Bahna: „Tak my vnímame v prvom rade negatívne to, že pani ministerka začala hovoriť o privatizácii. Verejné výskumné inštitúcie nie sú subjektami súkromného práva. Na to, aby to bola privatizácia, musí to byť prevod na nejakého súkromníka. Tie verejno-výskumné inštitúcie sú naďalej ako verejnými inštitúciami, preto aj ten majetok v nich podlieha naďalej verejnej kontrole. Akýkoľvek majetok, ktorý teda SAV spravuje, stal by sa majetkom verejnej výskumnej inštitúcie, sa vlastne dostáva pod prísnejšiu kontrolu verejnosti. Keby ho SAV chcela niekedy nebodaj v budúcnosti predávať, stále je to podmienené súhlasom dozornej rady toho ústavu, predsedníctva SAV, ministerstva financií a schválením vlády Slovenskej republiky. To znamená, že ten majetok ak raz sa stane verejným majetkom, bude chránený prísnejšie ako dnes, keď dnes na ten predaj majetku stačí ho vyhlásiť za prebytočný a dohodnúť sa o predaji ... s ministerstvom financií.“

Karolína Lacová: „A dá sa to nejak odhadnúť, že kedy by ten proces mohol byť dokončený?“

Miloslav Bahna: „To je teraz veľmi otvorená otázka. Je základná otázka, že či vlastne ministerstvo verí v to, že verejno-výskumné inštitúcie alebo táto forma ústavov SAV by mohla byť prospešná. Ono to síce deklaruje, ale zdá sa, že toto leto to jednoducho nevyzerá, že túto snahu podporuje. Ak by náhodou aj tá snaha bola, potom je racionálne prijať novú novelu, ktorá by z toho novo zakladania spravila opäť transformáciu a stanoviť nejaký realistický termín, kedy by sa to malo udiať.“

Karolína Lacová: „Uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, člen iniciatívy Veda chce žiť.“

Miloslav Bahna: „Dopočutia.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač