Podnikatelia sa môžu uchádzať o stimuly

27. 09. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozdelí 34 miliónov eur, ktoré budú smerovať napr. na biomedicínu, biotechnológie či dopravné systémy. Ide aj o tvorbu nových pracovísk a pracovných miest.

RTVS Jednotka - logo(26. 9. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Podnikatelia môžu žiadať peniaze na výskum a vývoj. Tridsaťštyri miliónov eur rozdelí ministerstvo školstva, smerovať majú do piatich v oblastí, napríklad na biomedicínu, biotechnológie či dopravné systémy. Jednotlivé projekty rezort podporí do výšky pol milióna eur. V prípade, že projekt riešia do troch rokov, podnikateľ môže dostať milión tristotisíc eur.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „Bude zameraná aj na to, aby podnikatelia, ktorí sa prihlásia, vytvárali nové pracoviská výskumu a vývoja, alebo rozširovali existujúce pracoviská výskumu a vývoja s cieľom, aby sa poskytli nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. A je tam aj podmienka udržateľnosti týchto pracovísk a týchto pracovných miest päť rokov po skončení aktivít projektu, alebo teda ktoré boli podporené stimulmi.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Iné

Tlač