Podpora inovácií na Slovensku stagnuje

20. 09. 2018

Prvý ročník Festivalu inteligentného podnikania alebo Smart Business Festival poukázal na rezervy, ktoré máme v oblasti implementácie inovatívnych technológií, ale i obchodníckych zručností. Necelé dve percentá z verejných zdrojov na inovácie a výskum nestačia.

RTVS Jednotka - logo(19. 9. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Monika Maťová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovensko je na posledných priečkach európskeho rebríčka v zavádzaní inovácií do praxe. Dôvodom je nedostatočná podpora startupov a inovatívnych technológií zo strany štátu, zhodli sa na tom účastníci prvého ročníka Festivalu inteligentného podnikania v Bratislave.“

Monika Maťová, redaktorka: „V oblasti inovácií, výskumu a vývoja Slovensko stagnuje. Prvý ročník Festivalu inteligentného podnikania alebo Smart Business Festival poukázal na rezervy, ktoré máme v oblasti implementácie inovatívnych technológií, ale i obchodníckych zručností. Artur Bobovnický zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vysvetľuje, že inovácie a výskum niečo stoja. Necelé dve percentá z verejných zdrojov nestačia. Južná Kórea, Izrael či Švajčiarsko investujú do moderných inovácií šesť až osem percent.“

Artur Bobovnický, Slovenská inovačná a energetická agentúra: „My sme naozaj zaostali v tomto smere. A pokiaľ štát, krajina nepodporuje výskumníkov, vývojárov, inovátorov, tak nemôže očakávať, že bude na popredných miestach v rebríčkoch.“

Monika Maťová: „Ak má byť podľa Artura Bobovnického financovanie efektívne, peniaze majú projekty dostávať na základe kvality a nie politickej či osobnej lojality zainteresovaných.“

Michaela Kollárová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: „Je to veľmi zložité, keďže nevieme, kam smerujeme. Ak chceme podporiť všetky fázy inovačného systému, je nevyhnutné pre nás zostaviť produkty tak, aby boli vlastne poskytnuté pre všetkých tých, ktorí vlastne potrebujú nejakú súčinnosť či už so štátom alebo s podnikateľským sektorom.“

Monika Maťová: „Slovenská inovačná a energetická agentúra v decembri organizuje pobyt mladých startupistov v Izraeli. Naučia sa správne komunikovať, využívať asertivitu, empatiu, motiváciu, zvládať stres, odborné osobné vedenie a všetko dostupné o modernom investovaní. Nový pilotný projekt chystá aj ministerstvo hospodárstva.“

Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR: „My chceme podporiť inovatívne malé a stredné podniky aj startupy s tým, že individuálne ten jeden malý a stredný podnik podporíme sumou dvadsaťtisíc, ale samozrejme, že čo sa týka podpory, ich bude určite viacej týchto projektov.“

Monika Maťová: „Investičný plán, ktorý minulý týždeň schválila vláda, obsahuje zásobník projektov pre celú Slovenskú republiku. Celkový rozpočet určený na financovanie jednotlivých projektov je zatiaľ predmetom rokovania.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
projekty, inovácie, technológie, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač