Podpora inštitúcií pre historický výskum nie je dostatočná

01. 09. 2018

Respondenti agentúry Focus zaradili Slovenské národné povstanie medzi najvýznamnejšie dejinné udalosti. Aj napriek každoročným politickým deklaráciám o význame povstania pre súčasné Slovensko chýbajú peniaze napr. Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(29.08.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07.00; Martin Kalužák, Katarína Ščepánová)

Katarína Ščepánová, moderátorka: „Podpora inštitúcií pre historický výskum či vzdelávania zo strany politickej sféry nie u nás dostatočná. Upozorňuje historik Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Marian Uhrin. Povstanie z roku 1944 patrí dlhodobo k najviac obľúbeným historickým udalostiam, a preto ho rešpektujú až na výnimky všetky politické strany, okrem pravicových extrémistov.“

Martin Kalužák, redaktor: „Aj napriek každoročným politickým deklaráciám o význame povstania pre súčasné Slovensko chýbajú peniaze napríklad samotnému Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Kým politici hovoria v súvislosti s povstaním o štátotvornej myšlienke, na ktorej stojí Slovensko, historici či múzejníci sú opatrnejší, kým sa slová nezmenia v činy. Historik Marián Uhrin.“

Marián Uhrin, historik: „Všeobecné kroky, ktoré by smerovali k … stvárnenia tej histórie v podobe múzeí alebo iných podobných akcií sa obmedzujú vlastne len na tie štátne oslavy Slovenského národného povstania inak nevidím nejakú podporu zo strany politikov vo všeobecnosti.“

Martin Kalužák: „Obľuba SNP pritom podľa sociologických výskumov vo verejnosti rastie. V júni ho medzi najvýznamnejšie dejinné udalosti zaradili respondenti agentúry Focus. Možno aj preto o hodnotách povstania aspoň raz v roku hovoria aj najvyšší štátni a politickí predstavitelia. Vysvetľuje politológ Radoslav Štefančík.“

Radoslav Štefančík, politológ: „Povstanie bola skutočne veľmi veľká udalosť, dokáže ľudí spojiť a nie naopak rozdeliť.“

Martin Kalužák: „SNP si tradične najsilnejšie pripomína politická ľavica, naopak odmieta ho extrémna pravica vrátane parlamentnej ĽSNS.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač