Pripomíname si 170. výročie založenia Slovenskej národnej rady

20. 09. 2018

Slovenská národná rada vznikla 16. 9. 1848 vo Viedni. Na jej čele stáli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Hodža. Mala nielen reprezentovať politické záujmy Slovákov, ale byť aj akýmsi vojenským orgánom. Za krátky čas sa presunula na územie Slovenska, kde sa na Myjave 19. 9. 1848 konalo jej prvé zasadnutie.

RTVS Jednotka - logo(19. 9. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Silvia Majerová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Dnes si pripomíname stosedemdesiat rokov od založenia Slovenskej národnej rady. A hoci nefungovala dlho, reprezentovala slovenský národ v boji za samostatnosť, vlastný jazyk a národnú identitu v rámci Uhorska.“

Silvia Majerová, redaktorka: „Hoci Slovenská národná rada vznikla šestnásteho septembra 1848 vo Viedni, za krátky čas sa štúrovci presunuli na Slovensko. Do Myjavy dorazili devätnásteho septembra.“

Alena Petráková, riaditeľka Múzea Slovenských národných rád: „Tento kraj bol zaujímavý tým, že bol prihraničný, nebol poznačený maďarizáciou a bol čisto evanjelický, a vlastne vyhovoval štúrovcom, prvýkrát keď tu boli, tak práve preto Myjava.“

Silvia Majerová: „V tomto myjavskom dome u Anny Koléniovej sa uchýlili Hurban, Hodža a Štúr, aby vypovedali poslušnosť peštianskej vláde a vyzvali ľudí do ozbrojeného povstania. Základným politickým programom Slovenskej národnej rady boli Žiadosti slovenského národa, teda požiadavky, ktoré by rešpektovali práva Slovákov, ale aj iných národností v Uhorsku. Štúrovci žiadali autonómiu Slovenska v rámci monarchie, zrušenie poddanstva, kodifikovanie spisovného slovenského jazyka či hlasovacie práva.“

Andrej Danko, predseda NR SR (SNS): „Slováci sa prvý raz v moderných dejinách rozhodli bojovať so zbraňou v ruke za svoje prirodzené práva. Bratstvo a svornosť, za kráľa a národ slovenský, sláva všetkým Slovákom. Silné odkazy bojovej zástavy slovenských dobrovoľníkov sú v mnohých ohľadoch nadčasové a aktuálne aj dnes.“

Silvia Majerová: „V rámci stosedemdesiateho výročia založenia Slovenskej národnej rady si predseda parlamentu, ministri a verejnosť pripomenuli dianie v meruôsmom roku, napríklad aj rekonštrukciou vyhlásenia nezávislosti slovenského národa. Toto návršie nad kopanicami sa stalo dvadsiateho ôsmeho septembra 1848 miestom posledných bojov slovenských dobrovoľníkov, taktiež sa tu konala posledná schôdza prvej Slovenskej národnej rady.“

Viliam Stankay: „K historickej udalosti, ktorá položila základy našej parlamentnej demokracie, vzniku Slovenskej národnej rady, sa pre RTVS vyjadril historik Slovenskej akadémie vied Peter Šoltés.“

Peter Šoltés, historik SAV: „Slovenská národná rada vznikla v revolučnom roku 1848, vznikla vo Viedni šestnásteho septembra. Na jej čele stáli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Hodža. Mala politické aj vojenské vedenie, a to bolo z toho dôvodu, že mala nielen reprezentovať politické záujmy Slovákov, ale byť aj akýmsi vojenským orgánom. Za krátky čas sa Slovenská národná rada presunula na územie Slovenska, kde sa na Myjave devätnásteho septembra konalo jej prvé zasadnutie. Bol to aj začiatok ozbrojeného povstania slovenských dobrovoľníckych výprav, takže tento dátum je v historickej pamäti veľmi silno zapísaný. Slovenská národná rada bola výsledkom alebo produktom dlhoročného úsilia slovenskej politickej reprezentácie o politickú a národnú emancipáciu Slovákov v Uhorsku. Bola takpovediac rezultátom aj Žiadosti slovenského národa, ktoré s týmto orgánom vyslovene počítali. Slovenská národná rada je v dejinách slovenského parlamentarizmu kľúčovou a rozhodujúcou inštitúciou, ktorá má svoje korene síce v polovici devätnásteho storočia, ale aj v období prvej svetovej vojny, a v zložitých obdobiach polovice dvadsiateho storočia zohrávala dôležitú úlohu v politickom vývoji Slovákov.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
politické vedy , Slovenská akadémia vied, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač