Program výchovy a vzdelávania cirkevných škôl

04. 09. 2018

Podľa prezidenta Združenia katolíckych škôl Jána Horeckého je nesprávne pozerať sa na cirkevné školy ako na niečo, čo je tu navyše a čo je len vec cirkvi. Cirkevné školy chcú prinášať do spoločnosti výchovný a vzdelávací program, ktorý pozerá na človeka s láskou.

Rozhlasová stanica Lumen - logo

(3. 9. 2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17.30; Pavol Hudák, Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Cirkevné školy chcú aj tento školský rok prinášať nadčasový program výchovy a vzdelávania, ktorý pozerá na človeka láskavo. Zároveň chcú hovoriť pravdu a pozerať na to, s akým charakterom vyrastú deti. Povedal to na začiatku školského roka prezident Združenia katolíckych škôl Ján Horecký. Redaktor Pavol Hudák sa v Bratislave pýtal aj rodičov, prečo dávajú dieťa na cirkevnú školu.“

Pavol Hudák, redaktor: „Školský rok sa začal aj na vyše dvesto osemdesiatich materských základných a stredných katolíckych školách. Prezident Združenia katolíckych škôl Ján Horecký hovorí, že cirkevné školy chcú prinášať do spoločnosti výchovný a vzdelávací program, ktorý pozerá na človeka s láskou.“

Ján Horecký, prezident Združenia katolíckych škôl: „Ohlasujú pravdu, hovoria deťom, čo je pre nich najlepšie. Vyhovujú tak požiadavke rodičov, ktorí prichádzajú práve za týmto programom do našich škôl. Do škôl, ktoré sa neboja hovoriť priamo. A naozaj nepozerajú len na to, čo sa tie deti v školách naučia, ale predovšetkým na to, aké charaktery, aké osobnosti z nich vyrastú.“

Pavol Hudák: „Ján Horecký, ktorý je aj riaditeľom Spojenej školy svätého Františka v Bratislave hovorí, že na cirkevných školách sú rodičia v škole veľmi blízko.“

Ján Horecký: „Sú pevnou súčasťou, pilierom, bez ktorých by naše školy zrejme ani neexistovali.“

Pavol Hudák: „Dať svoje dieťa na cirkevnú školu sa rozhodla aj pani Katarína, ktorá hovorí, že je to najmä kvôli hodnotám, ktoré škola prezentuje.“

Pani Katarína: „Lebo už máme aj staršiu dcéru a sme spokojní s tou atmosférou rodinnou.“

Pavol Hudák: „Svoju dcéru na cirkevnú školu dal aj Tibor Žáčik, ktorý kedysi sám navštevoval školu piaristov v Trenčíne.“

Tibor Žáčik: „Formovalo ma to na celý život, takže je to aj o tej formácii, o tých hodnotách, ktoré taká škola dáva.“

Pavol Hudák: „Niektorí oslovení žiaci sa už nevedeli dočkať do školy niekoľko dní. Iní by privítali ešte dlhšie prázdniny.“

Žiak: „Strašne sa teším na spolužiakov.“

Žiak: „Tešil som sa do školy strašne. A na kamarátov.“

Žiak: „No nič moc. Moc som sa teda netešil.“

Žiak: „To ranné vstávanie ma nebaví.“

Pavol Hudák: „Podľa prezidenta Združenia katolíckych škôl Jána Horeckého je nesprávne sa pozrieť na cirkevné školy ako na niečo, čo je tu navyše a čo je len vec cirkvi.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač