SAV bojuje proti odlivu mozgov

19. 10. 2018

Slovenská akadémia vied úspešne bojuje proti odlivu mozgov. Projekt SASPRO počas 5 rokov prilákal 38 vedcov zo zahraničia. Asi polovica Slovákov využila možnosť vrátiť sa a pracovať vo svojom vednom odbore na Slovensku. Väčšina z nich chce ostať pracovať doma aj po skončení programu koncom decembra. Minimálne 3 zahraniční vedci tiež. Slovenská akadémia vied vďaka úspešnosti projektu uvažuje aj nad jeho pokračovaním.

logo Televíznej stanice STV 2(17. 10. 2018; RTVS Dvojka; Správy a komentáre; 22:00; Miroslav Frindt/Miroslav Frindt)

Miroslav Frindt, moderátor: „Slovenská akadémia vied úspešne bojuje proti odlivu mozgov. Projekt SASPRO počas 5 rokov prilákal 38 vedcov zo zahraničia. Asi polovica Slovákov využila možnosť vrátiť sa a pracovať vo svojom vednom odbore na Slovensku. Väčšina z nich chce ostať pracovať doma aj po skončení programu koncom decembra. Minimálne 3 zahraniční vedci tiež. Slovenská akadémia vied vďaka úspešnosti projektu uvažuje aj nad jeho pokračovaním."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Už sme podali jednu verziu projektu, do ktorej sme prizvali ale aj Univerzitu Komenského a Slovenskú technickú univerzitu, kde teda ten prvý návrh nebol celkom úspešný, ale v septembri tohto roku sme podali, dúfam, že vylepšený a dúfajme aj úspešný projekt. Čiže áno, bude SASPRO 2.”

Miroslav Frindt: “A ďalší hosť Správ a komentárov je Zuzana Hrabovská, koordinátorka projektu SASPRO. Dobrý večer, vitajte.”

Zuzana Hrabovská, koordinátorka projektu SASPRO (hosť v štúdiu): „Dobrý večer.”

Miroslav Frindt: „Ak hovoríme o návrate mladých ľudí, mladých a šikovných ľudí späť na Slovensko, tak čím ich chcete prilákať?”

Zuzana Hrabovská: „No chceme ich prilákať tým, že takýto program, ktorý teda máme a v ktorom plánujeme aj pokračovať, im poskytuje, myslím, že veľmi motivačné a vhodné podmienky na ich prácu, na ich vedeckú prácu. Dáva im v podstate priestor sa vedecky realizovať, vedecky rásť. Tým, že je to program, ktorý spadá do schémy Marie Curie, tak v podstate absolvovaním takéhoto projektu veľmi v podstate stúpa cena takéhoto vedca, či už v ďalšej zamestnanosti na trhu práce, či už vcelku v európskom priestore alebo vo svete. Čiže tých faktorov je tam viac. Preto si myslí, že ten program môže byť pre nich veľmi alebo teda aj sa ukazuje, že je zaujímavý."

Miroslav Frindt: „Môžeme povedať, že možno v akých oblastiach budú tí mladí ľudia robiť alebo možno, aký odbor prevláda? Už ste to trochu naznačili.”

Zuzana Hrabovská: „Toto je pre nich tiež zaujímavé, že tú tému, ktorú oni budú riešiť, si vyberajú sami. Čiže tam tá voľnosť je veľmi vysoká. Samozrejme, musí to nejakým spôsobom súladiť s témami, ktoré sa riešia na tých hospodárskych organizáciách, čiže na ústavoch Slovenskej akadémie vied. Samozrejme, keď sa ten ústav rozhodne, že chce začať rozvíjať nejakú úplne novú tému, tak tá voľnosť tam je. Čiže tie témy sú naozaj rôznorodé. Čo sa týka toho existujúceho programu, tak tam boli témy medicínske, fyzikálne, matematické, astronomické, naozaj veľmi široké spektrum. Tiež humanitné."

Miroslav Frindt: „Kto tie témy vyberal alebo kto ich určoval?”

Zuzana Hrabovská: „Tie témy si určovali oni sami. A v podstate pri príprave tej prihlášky oni komunikovali so svojim budúcim nejakým vedeckým tútorom, so svojím budúcim ústavom a tam nejak spoločne pri tej príprave dohodli tie témy.”

Miroslav Frindt: „Čiže inými slovami, kto chcel, ponúkol. Áno?”

Zuzana Hrabovská: „Áno.”

Miroslav Frindt: „Ako vnímate vy vlastne tú mobilitu vedcov? Čo mu môže pomáhať?"

Zuzana Hrabovská: „Mobilita vedcov je v podstate nevyhnutná ako súčasť ich vedeckej kariéry a ich nejakého rastu. Myslím, že v podstate každý vedec by po ukončení PhD. alebo prípadne aj už počas doktorandského štúdia mal absolvovať zahraničné pobyty, aby získal skúsenosti aj z iných pracovísk. Predsa len tie zahraničné organizácie majú iné prístupy, používajú iné metódy, riešia iné témy a taktiež aj takto získané zahraničné kontakty sú neuveriteľnou devízou do budúcnosti a do tej budúcej kariéry toho vedca. Čiže tá mobilita je naozaj nevyhnutná.”

Miroslav Frindt: „Ten jeden projekt na návrh vedcov sa končí. My sme už naznačili, bude ďalší?”

Zuzana Hrabovská: „Dúfame, že áno.”

Miroslav Frindt: „Od čoho to závisí?”

Zuzana Hrabovská: „Tým, že tento projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou, čiže išli tam aj naše zdroje, ale aj zdroje Európskej komisie, tak teraz sme žiadali o opätovné spolufinancovanie takéhoto programu. Čiže uvidíme, ako Európska komisia vyhodnotí tento projekt, či teda bude úspešný a či nám dá finančné zdroje na jeho pokračovanie. Ako dnes na tlačovej konferencii aj predseda Slovenskej akadémie vied avizoval, máme pripravený aj iný program, ktorý by sme teda financovali z vlastných zdrojov. Čiže chceme pokračovať v tomto trende.”

Miroslav Frindt: „Akú úlohu možno v uplatnení takých mladých vedeckých pracovníkov hrajú univerzity?”

Zuzana Hrabovská: „Univerzity sú jedným z miest, kde vedci alebo teda takíto mladí ľudia sa môžu realizovať a vedecky pracovať, vedecky rásť. Tam v podstate ďalším bonusom práce na univerzitách je aj priamy kontakt s tým pedagogickým procesom. Čiže priamo môžu vplývať aj na tú ďalšiu generáciu alebo ďalších študentov. Napríklad aj Slovenská akadémia vied úzko spolupracuje s univerzitami, taktiež aj v tomto pokračovaní programu SASPRO chceme spolupracovať alebo teda aj plánujeme spolupracovať s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou.”

Miroslav Frindt: „Je záujem zo strany univerzít?”

Zuzana Hrabovská: „No minimálne tieto dve, ktoré sme oslovili, ten záujem mali. Uvidíme v budúcnosti. Ak by sa pripravovalo ďalšie pokračovanie, absolútne nevylučujeme možnosť, že by sa pridali aj ďalšie.”

Miroslav Frindt: „Vy ste už trochu naznačili, že máte pripravený akýsi aj variant B, že ak by nevyšli tie europeniaze. Je to drahá záležitosť? Nechcem, aby ste mi povedali čísla, len, že či finančne sú to možno náročné veci.”

Zuzana Hrabovská: „No určite sú to finančne náročné veci. Tento program, ktorý teraz skončí, celkový rozpočet bol 7,8 milióna. Čiže finančná záťaž určitá to je. Tým, že to teda trvalo 5 rokov, tak sa to samozrejme trošku rozložilo. Ten záložný plán, ako ste to nazvali, tak tie finančné možnosti tým, že by sa to financovalo iba z našich zdrojov, sú obmedzenejšie. Čiže aj tie podmienky pre vedcov alebo teda tie platové podmienky by neboli nastavené až tak …, ale stále v tej úrovni, aby boli motivujúce a boli zaujímavé.”

Miroslav Frindt: „Vy sa stretávate s mladými ľuďmi, ktorí prichádzajú do praxe. Čím argumentujú, ak hovoria, že teda chcú ísť preč zo Slovenska? Tam určite nie sú len tie mzdové veci, o ktorých hovoríme, že teda kvôli platom. Je tam ešte niečo iné? Alebo tá mzda je teda to kľúčové?”

Zuzana Hrabovská: „Mzda je jedným z faktorov, ale nepovedala by som, že čisto kľúčový. Keď odchádzajú zo Slovenska, určite tým ovplyvňujúcim faktorom je aj celková atmosféra. Na Slovensku celkové nastavenie spoločnosti napríklad voči vede, dajme tomu veľká byrokracia vo vede, veľká administratívna záťaž a v podstate tie podmienky v zahraničí sú niekde inde.”

Miroslav Frindt: „A v čom sú lepšie? Máte prehľad o tom, že v čom je to možno také to porovnanie, by som chcel počuť, že v čom je to tu komplikovanejšie a tam jednoduchšie?”

Zuzana Hrabovská: „Pokiaľ mám správne informácie, tak v zahraničí v podstate, keď človek ide robiť vedu, tak robí vedu. Zatiaľ čo tu veľkú časť jeho času, ktorý by mal teda venovať tej vede, tvoria alebo teda mu berú rôzne administratívne záležitosti a zbytočná byrokratizácia alebo teda byrokracia, ktorá je u nás na Slovensku s vedeckou prácou spojená a v podstate sa berie ako nevyhnutná. Ale tak to nie je. V zahraničí príklady ukazujú, že tak to nemusí byť.”

Miroslav Frindt: „Ďakujem pekne, nech sa vám darí. Hosťom Správ a komentárov bola Zuzana Hrabovská zo Slovenskej akadémie vied.”

Zuzana Hrabovská: „Ďakujem.”

Miroslav Frindt: „Vážení diváci, ďakujeme za pozornosť aj vám. Želáme vám príjemný večer. Dovidenia.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač