SAV na námestí popularizovala vedu

10. 09. 2018

SAV zorganizovala v Bratislave pouličný festival pri príležitosti šesťdesiateho piateho výročia vzniku akadémie. Ľudí lákali vedecké stánky, prezentácie, či súťaže pre rôzne vekové kategórie.

logo Televíznej stanice STV 1(08. 09. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ivan Tománek/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Dôležitosť vedy pre každodenný život sa snažila Slovenská akadémia vied predstaviť populárnou formou. Zorganizovala v Bratislave pouličný festival pri príležitosti šesťdesiateho piateho výročia vzniku akadémie. Ľudí lákali vedecké stánky, prezentácie, či súťaže pre rôzne vekové kategórie.“

Ivan Tománek, redaktor: „Experimenty s magnetickým poľom, vplyv vákua na predmety či archeologické nálezy mohli obdivovať ľudia v centre Bratislavy.“

Pavol Szabó, vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky SAV: „Máme tu exponáty, prostredníctvom ktorých by sme chceli ukázať vlastne trošku svet fyziky nízkych teplôt, takisto aj oblasť magnetizmu. Ochladíme rôzne organické materiály, plastické materiály, kovové materiály, a chceme priblížiť predovšetkým deťom, chceme im ukázať vlastne, ako sa správa ten svet pri extrémne nízkych teplotách.“

Ivan Tománek: „Už tradične boli veľkým lákadlom stánky Archeologického ústavu. Najviac zaujali 3D modely kostolov, obydlí a postáv.“

Anton Arpáš, technický pracovník Archeologického ústavu SAV: „Všetky tieto 3D modely sú robené na základe buď archeologických výskumov alebo pamiatok, ktoré sme proste boli schopní zdokumentovať vlastnou silou. Tieto veci robíme buď laserovým skenovaním alebo 3D fotogrametriou, čo je pomerne nová metóda.“

Ivan Tománek: „Špičkoví odborníci z oblasti biomedicíny, chémie, fyziky, ale aj astronómie boli k dispozícii širokej verejnosti na diskusiu.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač