SAV ocenila dvoch zahraničných akademikov

07. 09. 2018

Slovenská akadémia vied ocenila prácu zahraničných vedcov. Zlatú medailu udelila svetoznámemu matematikovi Lászlóovi Lovászovi, predsedovi Maďarskej akadémie vied. Medzinárodnú cenu si odniesol Michael Reece z londýnskej univerzity Queen Mary. Dlhé roky spolupracuje s Ústavom materiálového výskumu SAV.

logo Rádio Slovensko(06. 09. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Katarína Otová/Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: „Slovenská akadémia vied ocenila dvoch zahraničných akademikov, ktorí prispeli k rozvoju slovenskej vedy, profesora matematiky Lászlóa Lovásza a profesora Michaela Johna Reecea, ktorý sa zaoberá vývojom materiálov.“

Katarína Ottová, redaktorka: „Michael John Reece z Queen Mary University v Londýne patrí k svetovo uznávaným osobnostiam v oblasti výskumu a vývoja moderných konštrukčných a najmä funkčných materiálov s keramickou matricou. Dlhodobo spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied. Hovorí jej predseda Pavol Šajgalík.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Je to jeden vynikajúci vedecký pracovník, ktorý dosahuje exkluzívne výsledky nielen v tom základnom výskume, ale má založený aj startup pri svojej univerzite, s ktorým vlastne v tejto oblasti aj podniká. Čiže je to úplne ideálny kandidát na takéto ocenenie.“

Katarína Ottová: „S vedcami z SAV spolupracuje na vývoji odolných materiálov, ktoré musia zniesť vysokú teplotu, oxidáciu a mechanický tlak.“

Michael John Reece, ocenený vedec: „Vyvinuli sme materiály pre kozmický priemysel. Teraz pracujeme na takých, ktoré sa budú môcť využívať v domácnostiach. Napríklad v bojleroch, kde sú vysoké teploty.“

Katarína Ottová: „Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied je najvyššie ocenenie, ktoré môže akadémia udeliť. Tento rok si ju za celoživotné dielo prevzal svetovo uznávaný matematik László Lovász. Je známy výsledkami v oblasti kombinatoriky a teórie grafov. Viaceré riešenia sú pomenované podľa neho. Aj on má silnú väzbu na Slovenskú akadémiu vied. Nielen ako matematik, ale aj ako predseda maďarskej akadémie vied. Upozorňuje, že dôležitá je nielen spolupráca medzi tímami, ústavmi, ale aj akadémiami v rámci V4.“

László Lovász, ocenený vedec: „Nemáme organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, ale ide o blízku spoluprácu. Chceme mať silnejší hlas v Bruseli. Takto sme už dosiahli viacero cieľov, napríklad sme dokázali zmeniť nariadenia, ktoré znevýhodňovali naše krajiny.“

Katarína Ottová: „Slovenská akadémia vied udelila Lászlóovi Lovászovi zlatú medailu pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač