Slovensko a svet: Podľa vedcov sa neučíme správne

05. 09. 2018

Podľa nových výskumov sa budú žiaci učiť doma a učitelia ich budú v škole učiť iba to, ako sa majú učiť. Viac o tom už Anton Adamčík.

logo Televíznej stanice JOJ(04. 09 .2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Adriana Kmotríková;Ľuboš Sarnovský)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Neurovedci prišli s prekvapujúcimi novinkami ako sa správne učiť.“

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Ak máte v obľube napríklad podčiarkovanie nadpisov či slov rôznymi farbičkami, tak to je napríklad úplne zle, tvrdia spomínaní vedci.“

Adriana Kmotríková: „Podľa nových výskumov sa budú žiaci učiť doma a učitelia ich budú v škole učiť iba to, ako sa majú učiť. Viac o tom už Anton Adamčík.“

Anton Adamčík, redaktor: „Jednou z najdôležitejších zručností v budúcich desaťročiach bude zručnosť učiť sa, teda učiť sám seba.“

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., pedagogický psychológ: „Pre budúcnosť, aj celoživotné vzdelávanie autoregulatívne učenie bude základom, objaviť cestu ako dostať k poznaniu, k vedomosti.“

Anton Adamčík: „V bežných školách nás doteraz učili všetko možné, ale neučili nás zručnostiam ako sa učiť a technikám učenia.“

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „A keď učiteľ učí, tak ako teraz máme výskumy, že nadiktuje látku z učebnice, vy si robte poznámky, nabudúce vyskúšam, koniec, nie je učenie.“

Anton Adamčík: „Tvrdí to nielen profesor Zelina, ale aj vedci skúmajúci ľudský mozog a procesy učenia. Výskumy ukazujú, že viaceré zažité techniky učenia sa nepomáhajú vôbec alebo len trochu. Dnes sa to už možno nenosí, ale pri písaní poznámok rukou si zapamätáme oveľa viac ako pri ťukaní do klávesnice počítača, to je len jedna z techník, na ktoré poukazuje autor knihy Ako sa učíme, Benedict Carey. Takisto používanie zvýrazňovačov a podčiarkovanie dôležitých výrazov je vraj len strata času. Oveľa efektívnejší je o nich premýšľať, učiť sa v krátkych etapách s prestávkami a lepšie nahlas ako potichu.“

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Na to existuje celá teória a je to rozpísané do praxe takzvaného autoregulatívneho učenia. U nás sa približuje k tomuto projekt vo vyučovaní, hej, zadám projekt a pracuj na tom.“

Anton Adamčík: „Ešte bližšie k samoriadenému učeniu je stále populárnejšie domáce vyučovanie.“

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Doma, dať mu algoritmus ako na to ísť. Tu máš ciele čo máš zvládnuť alebo čo chceš a tuto to nájdeš, takto a on sa sám vzdeláva. Na tom sú postavené home school, domáce školu u nás, máme ich koľko, 63, to je málo.“

Anton Adamčík: „Najvyššou formou samoučenia je takzvaná neškola, kde si celé vzdelávanie riadi žiak.“

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Hlavne čo sa učí, učí sa zručnostiam riešiť problémy, úlohy, spôsobilostiam ako ísť na úlohu. Nie pamäťovo, že koľko je hlavných miest v južnej Amerike, ale ako ich nájsť.“

Anton Adamčík: „Dobrým príkladom neškoláka spomedzi známych osobností je povedzme taký Steve Jobs.“

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Prečo Jobs nechal vysokú školu? No preto, že ho to neučilo to, čo chcel. Ale mal schopnosť, zručnosti nájsť si informácie a urobiť to, čo urobil zo seba.“

Anton Adamčík: „Anton Adamčík, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač