Slovensko/Čína: Špičkový paleontológ u nás grant nedostal

14. 09. 2018

Svetovo uznávanémupaleontológovi doc. Martinovi Kundrátovi po návrate na Slovensko grantová agentúra neschválila ani jeden predložený projekt. Kým našu agentúru nepresvedčil, v Číne ho chcú zakontraktovať hneď tri paleontologické inštitúcie.

Televízna stanica JOJ - logo(12. 9. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; Jana Veľasová, Ján Mečiar)

Ján Mečiar, moderátor: „V našom spravodajstve sme vás už informovali o tom, ako po návrate na Slovensko dopadol špičkový svetový paleontológ Martin Kundrát. Naša grantová agentúra mu neschválila ani jeden predložený projekt, napriek tomu do sveta vycestoval. Momentálne je v Číne a tam sa oňho bijú hneď tri inštitúcie. Zistili sme, že nie je jediný, komu po návrate domov dala naša grantová agentúra košom.“

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., paleontológ: „S čínskymi partnermi mali rozbehnutú spoluprácu, v podstate ten projekt APVV sa mal odvíjať vlastne už od niektorých nálezov, ktoré sme realizovali.“

Jana Veľasová, redaktorka: „Lenže u nás projekt tohto svetovo uznávaného paleontológa neprešiel. Agentúra na podporu vedy a výskumu grant neschválila. Hovoril o podozreniach z klientelizmu a medzinárodnej hanbe. Poukazoval na to, že u členov komisie sa nevyžaduje ich publikačná činnosť. O odbornom zložení hodnotiteľov ministerstvo školstva mlčí.“

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „De facto oponovať projekt vám môže pomaly ktokoľvek, ak to nadnesiem, z ulice. Vy musíte preukazovať svoju odbornú zdatnosť, svoje kvality, avšak ten kto vás hodnotí, nie.“

Katarína Hamerlová, odbor komunikácie a protokolu, Ministerstvo školstva SR: „Žiadosť hodnotili dvaja hodnotitelia, jeden slovenský a zahraničný. Mená hodnotiteľov sú anonymné.“

Jana Veľasová: „Podobnú skúsenosť má aj ďalší vedec. Andrej Čerňanský pôsobil v Nemecku. Po návrate na Slovensko sa o grant uchádzal 3-krát, zakaždým neúspešne.“

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (telefonát): „Pritom tam boli použité úplne najmodernejšie metodiky. Sme mohli byť jedno z prvých laboratórií na svete, ktoré … robia.“

Jana Veľasová: „Je v kontakte s viacerými našimi vedcami žijúcimi v zahraničí a tí registrujú, že nápady mnohých po návrate na Slovensko zostávajú bez odozvy.“

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (telefonát): „A toto je obrovský problém, prečo oni sa aj nechcú vrátiť, nie sú to len tie tabuľkové nízke platy.“

Jana Veľasová: „Aj jemu sa stalo, že mu neostávalo iné, iba si výskum hradiť z vlastného vrecka.“

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (telefonát): „Tak samozrejme, že človek potom trochu aj ľutuje, že sa vrátil. Jedna z tých možností je aj ísť zase do zahraničia.“

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „Slováci, ktorí uspeli v zahraničí, zvažujú či sa vôbec vrátiť.“

Jana Veľasová: „Hoci u nás dostal grant červenú, tento špičkový odborník do sveta vycestoval aj tak. Podporili ho Číňania. Pozeráte sa na zábery priamo z výskumu, ktorý teraz prebieha v Číne. Kým našu grantovú agentúru Kundrát nepresvedčil, v Číne ho chcú zakontraktovať hneď tri čínske paleontologické inštitúcie.“

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.: „Tak to sa veľmi teším. My bez ohľadu na stratu ako podpory pokračujeme v spracovaní tohto fosílneho materiálu. Mám navštíviť nejakú novú lokalitu, takže možno nás tam čaká ďalšie prekvapenie.“

Jana Veľasová: „Z Humenného Jana Veľasová, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, veda, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač