Spor medzi ministerstvom a SAV pokračuje

11. 09. 2018

Spor medzi ministerstvom školstva a Slovenskou akadémiou vied nevyriešila ani generálna prokuratúra. Vedci sa na ňu obrátili, aby preskúmala postup rezortu pri transformácii ústavov akadémie na verejné výskumné inštitúcie.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(10. 9. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22.00; Karolína Lacová, Lucia Páchniková)

Lucia Páchniková, moderátorka: „Spor medzi ministerstvom školstva a Slovenskou akadémiou vied naďalej pokračuje, nevyriešila ho ani generálna prokuratúra. Vedci sa na ňu obrátili, aby preskúmala postup rezortu pri transformácii ústavov akadémie na verejné výskumné inštitúcie. Jej stanovisko si však obaja aktéri vysvetľujú po svojom a ministerstvo sa rozhodlo transformáciu zastaviť. Vedci avizujú protesty.“

Karolína Lacová, redaktorka: „Rezort dostal od generálnej prokuratúry upozornenie za nečinnosť. Prokurátor ho navyše vyzval, aby urýchlene rozhodol. Hovorkyňa Andrea Predajňová vysvetľuje, že ministerstvo mohlo ukončiť konanie o návrhoch na zápis do registra verejných výskumných inštitúcií dvoma spôsobmi.“

Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR: „V prípade splnenia podmienok vykoná zápis do registra verejných výskumných inštitúcií, alebo v opačnom prípade konanie o návrhoch na zápis do registra zastaví. V danom prípade však ministerstvo školstva takto nepostupovalo a o návrhoch doposiaľ nerozhodlo.“

Karolína Lacová: „Ministerka školstva Martina Lubyová teraz tvrdí, že generálna prokuratúra im dala za pravdu a potvrdila ich postup.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Znamená to, že teda tá registrácia naozaj bola zmarená, ale nie vinou ministerstva, ale teda nesplnením zákonných podmienok zo strany SAV. Čiže momentálne sa tá registrácia robiť nebude a je to teda na základe návrhu generálneho prokurátora, na ktorú sa obrátila samotná SAV.“

Karolína Lacová: „Ďalší postup pre akadémiu má určiť až parlament. So zastavením transformácie však vedci nesúhlasia. Upozornenie generálnej prokuratúry zatiaľ nevideli, keďže ho dostal len rezort, a nevedia tak posúdiť, či je výzva na zastavenie registračného procesu jeho súčasťou. Hovorí právnik Radovan Pala z advokátskej kancelárie Taylor Wessing, ktorá akadémii poskytuje poradenstvo.“

Radovan Pala, právnik z advokátskej kancelárie Taylor Wessing: „V každom prípade sa to javí ako krok, ktorý v tom konaní, v ktorom sme my upozorňovali na nečinnosť ministerstva školstva, ako určité, by som povedal až zásah do toho, akým spôsobom má ministerstvo školstva rozhodnúť, čo generálna prokuratúra v takýchto situáciách nie je priamo oprávnená presne identifikovať konkrétny postup.“

Karolína Lacová: „Spornou je aj novela zákona o vysokých školách, ktorá sa po vetovaní prezidentom vracia do parlamentu. Ak ju poslanci opätovne schvália, ústavy akadémie zaniknú a budú sa musieť nanovo založiť.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač