Úprava študentských pôžičiek

03. 09. 2018

Nedostatok študentov na niektorých vysokých školách by mohla vyriešiť úprava študentských pôžičiek. Inštitút zamestnanosti navrhuje poskytnutie štátnej pôžičky vo výške štyritisíc eur ročne. Peniaze by dostali iba tí, ktorí študujú prioritné odbory, teda medicínu a informačné technológie. Ministerstvo školstva sa diskusii o zmene nebráni.

 logo Televíznej stanice STV 1(02. 09. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ivan Tománek/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Nedostatok študentov na niektorých vysokých školách by mohla vyriešiť úprava študentských pôžičiek. Inštitút zamestnanosti navrhuje poskytnutie štátnej pôžičky vo výške štyritisíc eur ročne. Peniaze by dostali iba tí, ktorí študujú prioritné odbory, teda medicínu a informačné technológie. Ministerstvo školstva sa diskusii o zmene nebráni.“

Ivan Tománek, redaktor: „Absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý by zostal pracovať na Slovensku a platil dane z príjmu, by si splátku pôžičky mohol odpisovať z daní.“

Alexej Dobroľubov, analytik Inštitútu zamestnanosti: „Pri priemernej mzde absolventa vysokej školy z jeho hľadiska osobných financií to nevytvára žiaden náklad.“

Ivan Tománek: „Analytici považujú za prioritné odbory medicínu a informačné technológie. Vidia v nich potenciál do budúcnosti. Prípadnému rozšíreniu o ďalšie odbory sa ale nebránia.“

Alexej Dobroľubov: „V prvom rade nám starne populácia, to znamená, že ďalšia, zužuje sa, zmenšuje sa nám počet ľudí, ktorí budú pracovať. Preto by sme mali aktívne aj moderovať alebo prispieť k tomu, aby študenti šli študovať naozaj odbory, ktoré sú potrebné pre trh práce, nie teraz, ale na desať, pätnásť, dvadsať rokov dopredu.“

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Preto vnímame aj návrh inštitútu ako pozitívny z toho hľadiska, že otvára iné možnosti a iné portfóliá tých produktov. Pre nás je však prioritne prvoradá priorita študentské pôžičky ako sociálna podpora študentov. Čiže chceme zabezpečiť štátom garantované študentské pôžičky s nula percentnou úrokovou sadzbou pre študentov, ktorí tie pôžičky potrebujú.“

Ivan Tománek: „Ministerstvo školstva je otvorené diskusii o zmene pôžičiek. Momentálne čaká na bližšie informácie od študentov. Tí by mali konkretizovať, ako by sa mal systém zmeniť.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „V minulosti bolo sto percent žiadateľov o študentské pôžičky uspokojených, všetci, ktorí sa prihlásili, dostali tieto pôžičky, ale študenti vyjadrili istú potrebu možno na iné nastavenie parametrov tej schémy.“

Ivan Tománek: „Študentské pôžičky by si podľa šéfa Rady vysokých škôl zaslúžili väčšiu pozornosť. V minulosti sľúbené dofinancovanie sa totiž neuskutočnilo.“

Bálint Lovász: „Od roku 2015, keď sme sa ešte v decembri s pánom Plavčanom a aj s pánom Petrákom zhodli na tom, že študentské pôžičky budú dofinancované vo výške desiatich miliónov eur do roku 2020, čiže dva celá päť milióna eur každoročne, od toho momentu sme sa nejakým spôsobom nepohli. Tie peniaze vtedy nedorazili a odvtedy študentské pôžičky dofinancované neboli.“

Ivan Tománek: „Rezort školstva bude v súvislosti so stabilizáciou zdravotníckeho personálu systém pôžičiek otvárať. Ministerka predpokladá aj ďalšie zmeny.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač