Vedci zo Slovenska, Česka a Poľska spoločne monitorujú ovzdušie

20. 09. 2018

V Žiline je rozmiestnená sieť meračov, ktoré monitorujú kvalitu ovzdušia v jednotlivých častiach mesta. Vedcov počas predchádzajúceho roka zaujímalo najmä to, čo spôsobuje najväčšie znečistenie. Ovzdušie sa monitorovalo aj v celom slovensko-česko-poľskom pohraničí. Na projekte pracovalo takmer 60 vedcov.

Televízna stanica TA 3 - logo(19. 9. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Peter Revús, Katrin Lengyelová, Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor: „Vedci zo Slovenska, Česka a Poľska sa spoločne zamerali na kvalitu ovzdušia. Spolupracujú na projekte za viac ako dva milióny eur na podporu systému varovania. Pomôže to niektorým mestám a obciam včas varovať obyvateľov a obmedziť napríklad dopravu alebo výrobu veľkých podnikov, aby nedošlo k ešte väčším škodám na životnom prostredí."

Peter Revús, reportér TA 3: „V Žiline je rozmiestnená sieť meračov, ktoré monitorujú kvalitu ovzdušia v jednotlivých častiach mesta. Vedcov počas predchádzajúceho roka zaujímalo najmä to, čo spôsobuje najväčšie znečistenie."

Daniela Ďurčanská, vedúca katedry cestného staviteľstva, ŽU: „Tam, kde je individuálna bytová výstavba a kde sa v zime vykuruje, je tam ten podiel toho lokálneho vykurovania, tak samozrejme tam prevyšuje lokálne vykurovanie a doprava to neprevýši.”

Peter Revús: „Ovzdušie sa nemonitorovalo len v Žiline, ale aj v celom slovensko-česko-poľskom pohraničí. Na projekte pracovalo takmer 60 vedcov."

Jan Bitta, Technická univerzita Ostrava (preklad z češtiny): „Teraz sa budeme snažiť navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli viesť k náprave situácie a to je doviesť to až tak ďaleko, že sa nám podarí vyčísliť aj to, aké budú potrebné investičné výdavky.”

Peter Revús: „Okrem nameraných dát a možných riešení ponúknu univerzity aj predpovedný systém, s tým sa dokážu monitorované mestá pripraviť na zhoršené ovzdušie.”

Ľuboš Slebodník, koordinátor mobility mesta Žilina: „Buď znížiť vykurovanie fabrík, ktoré nám najviac spôsobujú znečistenie a taktiež obmedziť dopravu. Čiže vyzvať ľudí, aby v danú chvíľu nevyužívali motorové vozidlo.”

Tatiana Kmecová, kancelárie vedúceho úradu vlády: „To, čo ponúkajú, ten systém monitorovania a vôbec vyhodnocovania tej kvality ovzdušia, sa dá uplatniť vo všetkých ostatných mestách na Slovensku. To znamená, že nie je to tak, že Žilina a tým to hasne.”

Peter Revús: „Predpovedný systém by mal byť hotový najneskôr do dvoch rokov. Vedci ale pripomínajú, že bez politickej vôle sa kvalita ovzdušia výrazne nezlepší."

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vedy o Zemi a enviromentálne vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač