Žiakov čakajú v novom školskom roku zmeny

03. 09. 2018

V novm školskom roku žiakov a učiteľov čakajú viaceré zmeny. Pribudne testovanie štvrtákov na osemročných gymnáziách a novinky budú aj v duálnom vzdelávaní. Rezort školstva chce spustiť národný program vzdelávania.

logo Televíznej stanice STV 1(02. 09. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Emília Lengyelová/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Zajtra sa začína nový školský rok (viac ako 2 700 škôl, 684 000 žiakov, 56 000 prvákov). Žiakov a učiteľov čakajú viaceré zmeny. Pribudne testovanie štvrtákov na osemročných gymnáziách a novinky budú aj v duálnom vzdelávaní. Rezort školstva chce spustiť národný program vzdelávania. Vláda ho schválila ešte v júni. Podľa odborníkov ide len o kozmetické úpravy.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Okrem deviatakov a piatakov základných škôl budú v novom školskom roku povinné testy písať aj žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Presadili to poslanci v novele školského zákona.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Jednak dokážeme porovnávať všetkých medzi sebou a jednak dokážeme porovnať, ako sa tie deti posunuli medzi tou deviatkou a potom maturitou.“

Miroslava Hapalová, iniciatíva To dá rozum: „Ja sa domnievam, že je to pomerne protichodné práve k tej snahe približovať sa fínskemu modelu vzdelávania, kde je skôr dôraz na testovanie systému a nie na testovanie žiakov.“

Emília Lengyelová: „Niekoľko zmien pripravil rezort aj v duálnom vzdelávaní. Napríklad žiaci budú môcť uzavrieť so zamestnávateľom učebnú zmluvu do pätnásteho septembra, a nie ako teraz do konca augusta. V prípade, že nebude dosť žiakov, až do tridsiateho prvého januára.“

Martina Lubyová: „Ďalej sa odstraňuje strop na odmenu žiakov. Kedysi to bolo sto percent minimálnej mzdy. Ďalej sme odstránili množstvo byrokratických prekážok, to znamená rôzne potvrdenia, ktoré bolo treba zháňať po všetkých možných úradoch, poisťovniach, sme všetko odstránili a nahradili iba čestným prehlásením.“

Miroslava Hapalová: „Zmeny odstraňujú niektoré z bariér, ktoré boli vytvorené predchádzajúcim zákonom.“

Emília Lengyelová: „Na začiatku nového školského roka chýba v školách takmer šesťsto učiteľov. Len v Bratislavskom kraji sto. Ministerstvo chce preto atraktivitu tohto povolania zvýšiť aj v pripravovanom zákone o pedagogických zamestnancoch. Najviac sa však spolieha na januárové zvýšenie platov učiteľov o desať percent.“

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR (nezávislá): „Nespravia to len platy. To znamená, potrebujú servis, potrebujú asistentov, potrebujú odborných zamestnancov, potrebujú všetky ďalšie veci k tomu, aby mohli pokojne pracovať.“

Viktor Križo, Slovenská komora učiteľov: „Mladý začínajúci učiteľ začína na nejakých šesťsto eur v čistom, čo je úplne nemotivačné. Ďalšia vec je tá, že nový zákon zavádza oveľa prísnejší systém získavania kreditov. To znamená, aj ten mladý učiteľ, ktorý dajme tomu by si chcel zvýšiť o tých päťdesiat eur svoj plat, bude po novom, po tomto novom systéme zákona bude oveľa ťažšie získavať príplatky za kredity. To znamená, že tento nový zákon ešte brzdí možnosť rýchlejšieho finančného rastu.“

Emília Lengyelová: „Národný program tvorí desať čiastkových cieľov a stopäť opatrení. Jeho úlohou je určiť smerovanie školstva na nasledujúcich desať rokov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač