Aurelium o jadrovej energetike

15. 10. 2018

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave otvorilo výnimočnú expozíciu. Zameraná je na oblasť mierových nukleárnych technológií. Interaktívne panely vedeckému centru darovala ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom.

logo Televíznej stanice TA 3(12. 10. 2018; TV TA3; Žurnál; 12:00; Peter Hlávek/Norbert Dolinský)

Norbert Dolinský, moderátor: „Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave otvorilo výnimočnú expozíciu. Zameraná je na oblasť mierových nukleárnych technológií. Interaktívne panely vedeckému centru darovala ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom."

Peter Hlávek, reportér TA 3: „Centrum vedy Aurelium funguje už dva a pol roka, za tento čas stihlo jeho priestory navštíviť už 80-tisíc ľudí. Každý zvedavec sa tam môže zoznámiť s interaktívnymi exponátmi, ktoré ukazujú fyzikálne javy."

Martin Smeja, vedúci centra Aurelium: „To, čo sa deti a žiaci učia v škole ako vzorce, tak tu je ten vzorec zakomponovaný v tom exponáte, ktorý sa dá priamo vyskúšať.”

Peter Hlávek: „Najnovšie Aurelium dostalo tri nové exponáty z Ruska, multimediálne panely sú určené predovšetkým malým ľuďom, ktorí si môžu vyskúšať postaviť jadrovú elektráreň. Súčasťou exponátov sú tiež digitálne náučné hry, tie sú okrem iného zamerané aj na lepšie pochopenie schémy štiepenia atómu."

Alexej Fedotov, ruský veľvyslanec na Slovensku: „Je to veľmi dôležité aj z dôvodu, že deti si možno vyberú svoje budúce povolanie. Energetika a zvlášť jadrová energetika je základom blahobytu každej krajiny a teda ako Ruska, tak aj Slovenska. Obe krajiny využívajú tie isté bezpečnostné atómové technológie. Atómová energetika je zároveň súčasťou našej bilaterálnej spolupráce aj v oblasti ekonomiky.”

Peter Hlávek: „Vďaka exponátom sa tak každý návštevník môže oboznámiť s princípmi fungovania jadrových elektrární a spoznať ich bezpečnostné systémy.”

Ľubomíra Adlerová, zástupkyňa Rosatomu na Slovensku: „Tá expozícia je prvou svojho druhu v strednej Európe, takže slovenská verejnosť má naozaj unikátnu možnosť oboznámiť sa týmto spôsobom s fungovaním jadrovej energetiky.”

Peter Hlávek: „Centrum vedy plánuje ďalších návštevníkov prilákať novými expozíciami, informačné stánky sú zamerané na popularizáciu prírodných a technických vied. Hlavným zámerom zážitkového centra je sprístupniť vedecké disciplíny mladým ľuďom tvorivou a hravou formou."

Ľubomír Bilský, CVTI SR: „Vyzývame tým aj ostatné spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti nejakého technologického rozvoja, majú nejaké inovatívne technológie, že je možnosť v našom centre takéto drobné expozície venované tej konkrétnej problematike zriadiť.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač