Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov

12. 10. 2018

Zamestnávanie cudzincov bude jednoduchšie, vláda prijala stratégiu zameranú na ich pracovnú mobilitu. Dočasne by tým chcela vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

logo Televíznej stanice TA3(11. 10. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Lenka Ježová/Katrin Lengyelová;Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Zamestnávanie cudzincov bude jednoduchšie, vláda prijala stratégiu zameranú na ich pracovnú mobilitu. Dočasne by tým chcela vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Ekonómovia ale hovoria, že to odvádza pozornosť od neschopnosti zamestnať našich vlastných občanov.”

Lenka Ježová, reportérka TA 3: „Firmy ponúkajú viac ako 80-tisíc voľných pracovných miest, ktoré u nás nevieme obsadiť. Dokonca musia odmietnuť niektoré zákazky. Vláda preto zjednoduší proces prijímania cudzincov, týka sa to ale len tých profesií a okresov, kde je dlhodobo problém naplniť stavy. Rezort ešte v lete zverejnil ich zoznam na svojich stránkach.”

Ján Richter, minister práce: „Cieľovou skupinou tejto stratégie nie sú utečenci, či žiadatelia o azyl. Cieľom stratégie je prijatie konkrétnej vízie, stanovenie konkrétnych opatrení.”

Tomáš Malatinský, prezident AZZZ: „Môžeme sa nádejať, že v roku 2019 bude jednoduchšie zohnať pracovnú silu zo zahraničia, len stále sa obávam, že či už nie je neskoro.”

Lenka Ježová: „Odborári zase vravia, že zamestnávanie cudzincov so sebou prináša riziká.”

(začiatok archívneho záznamu, 24.9.2018)

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ: „Môže istým spôsobom aj deformovať pracovné prostredie a sociálne a pracovné štandardy, ktoré už máme na Slovensku vytvorené.”

(koniec archívneho záznamu, 24.9.2018)

Ján Richter: „Zákonník práce platí rovnako pre každého jedného zamestnanca, či je to občan Slovenskej republiky alebo legálne pracujúci cudzinec. Je to aj na odboroch v konkrétnej fabrike, aby tieto veci bezprostredne kontrolovali, sledovali a s nami spolupracovali.”

Lenka Ježová: „Minister Richter tiež dodáva, že stratégia zameraná na pracovnú mobilitu cudzincov je len dočasný dokument. Meniť sa bude na základe požiadaviek z praxe. Zoznam nedostatkových profesií chcú obmieňať každý štvrťrok, doteraz to bolo len raz ročne. Vláda taktiež zavádza povinnosť nahlásiť každé voľné pracovné miesto úradu práce.”

Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce: „Jedným z opatrení bude skrátenie lehoty pre vydávanie povolení na pobyt za účelom zamestnania z 90 na 30 dní.”

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Vláda reaguje aj na tlaky zamestnávateľov a ich lobistické záujmy a vytvára tento nový systém, ktorý po týchto korekciách, ktoré sa vo vládnom materiálu obsahujú, postupne stáva prijateľným. Ale rozhodne nie optimálnym.”

Lenka Ježová: „Zmeny sa týkajú aj agentúr dočasného zamestnávania. Zmluvy budú) môcť uzatvárať aj s cudzincami, podmienkou ale je, že sa voľná pozícia musí nachádzať na zoznamoch nedostatkových profesií.”

Branislav Ondruš: „Pre všetky firmy, pre všetky formy príchodu cudzincov na slovenský pracovný trh, bude platiť jednotná podmienka, že nesmú mať nelegálne zamestnávanie za obdobie piatich rokov.”

Viliam Páleník: „Ale hlavné riziko tohto opatrenia vidím v tom, že umožní zmierniť tie obavy zamestnávateľov o nedostatok pracovnej sily a zároveň to vytvorí určité podmienky na rezignáciu vlády na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných.”

Lenka Ježová: „Niektoré z dočasných opatrení si ale vyžadujú zmenu legislatívy. Rezorty majú do jedného mesiaca pripraviť návrhy zákonov na podporu mobility cudzincov. Na rokovanie parlamentu by tak mohli ísť už v decembri.”

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač