Národná cena za dizajn

10. 10. 2018

Súťaž každoročne vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s ministerstvom kultúry. Tento rok patrí komunikačnému dizajnu. Medzinárodná porota posunula do finále 87 prác, ktoré od dnes vystavuje v budove Katedry architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Víťazov vyhlásia 12. októbra.

logo Rádio Slovensko(09. 10. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Oto Váhovský/Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Až 252 prác tento rok prihlásili do Národnej ceny za dizajn. Súťaž každoročne vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s ministerstvom kultúry. Tento rok patrí komunikačnému dizajnu. Medzinárodná porota posunula do finále 87 prác, ktoré od dnes vystavuje v budove Katedry architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Víťazov vyhlásia 12. októbra."

Oto Váhovský, redaktor: „Práce, ktoré odborná porota posunula do finále, museli byť tento rok excelentné po všetkých stránkach. Kategória Študentský dizajn podľa hlavnej kurátorky Evy Kašákovej na profesionálnej úrovni."

Eva Kašáková, hlavná kurátorka: „Pre nás extrémne profesionáli, že tí dizajnéri sa snažia mať takú perfektnú sadzbu, perfektné spracovanie. Možno je to aj tým, že tí študenti teda urobili za nás takú selekciu, a že naozaj poslali len to, čo si sami myslia, že je úplne najšpičkovejšie, čo sa podarilo vytvoriť."

Oto Váhovský: „Organizátorov príjemne prekvapilo aj množstvo prihlásených prác. Podľa riaditeľky Slovenského centra dizajnu Márie Riškovej, sa aj tu postupne stierajú rozdiely medzi Slovenskom a svetom."

Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu: „Pre mňa je jednoznačné, že sme tam, sme vlastne vo svete, že už neexistuje taká nejaká bariéra. Máme prístup k takým technológiám, ako majú kolegovia, kolegyne v zahraničí, takže už sme na tej ceste.”

Oto Váhovský: „Veľmi zaujímavou kategóriou je aj dizajn s pridanou hodnotou, v ktorej súťažia rôzne zaujímavé formy dizajnu. Pokračuje opäť Eva Kašáková."

Eva Kašáková: „Sú to projekty, ktoré nejakou svojou angažovanosťou, ten dizajnér chce napríklad poukázať na nejaký svoj región, alebo niečo, čo si myslí, že stojí za povšimnutie aj u návštevníkov. Máme tam aplikáciu po Pieninách, máme tam mapy čiernych dier."

Oto Váhovský: „Novinkou 15. ročníka súťaže je aj sprievodný web, na ktorom si môže ukážky prác s dvojjazyčnými popismi prezrieť aj široký okruh záujemcov.”

Víťazi sú známi aj v 15. ročníku národnej ceny za dizajn. Autori mohli prihlásiť práce, ktoré vznikli počas rokov 2016 až 2017. Národnú cenu vyhlásilo Slovenské centrum dizajnu a ministerstvo kultúry.

logo Televíznej stanice STV 1(13. 10. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ivan Tománek/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Víťazi sú známi aj v 15. ročníku národnej ceny za dizajn. Autori mohli prihlásiť práce, ktoré vznikli počas rokov 2016 až 2017. Národnú cenu vyhlásilo Slovenské centrum dizajnu a ministerstvo kultúry.“

Ivan Tománek, redaktor: „Prestížne ocenenie pre dizajnérov na Slovensku udeľuje porota v troch hlavných kategóriách. A to dizajn s pridanou hodnotou, profesionálny a študentský dizajn. Do 15. ročníka sa prihlásilo viac ako 200 uchádzačov.“

Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu: „Vybrali sme to, čo je možno aj také kontroverznejšie, to, čo rieši možno iné problémy ako sme zvyknutí, ale ja si myslím, že toto je potrebné, je potrebné hovoriť aj o veciach, ktoré možno nie sú také jednoduché.“

Eva Kašáková, predsedníčka poroty: „15. ročník bol, čo sa týka prihlásených prác, veľmi úspešný. Sme radi, že toľko dizajnérov sa rozhodlo zveriť dôveru aj v porotu medzinárodnú a prihlásiť svoje práce do súťaže.“

Ivan Tománek: „V kategórii profesionálny dizajn zvíťazila úprava knihy Spis 44. Ide o súbor fotografií zo slovenských väzníc. Porotu nadchla predovšetkým väzba, písmo či typografia knihy.“

Samuel Čarnoký, držiteľ Národnej ceny za dizajn 2018: „Cítim sa veľmi poctený a priznám sa, že keď som prácu prihlasoval do súťaže, tak som vôbec nečakal, že by to mohlo takto dopadnúť. Takže o to viac som potešený, prekvapený a teším sa.“

Ivan Tománek: „Samotné fotografie z väzenského prostredia sú podľa poroty silným zážitkom. Grafická úprava celkový dojem zvýrazňuje.“

Samuel Čarnoký: „Podľa mňa veľmi v tom procese pomohlo to, že tá kniha sa kreovala veľmi dlhý čas. Vznikala dá sa povedať, že vyše dvoch rokov, čo sa podpísalo aj na tom, že sa do knihy vďaka odstupu času možno podarilo dostať nápady a veci, ktoré by sa tam možno pri nejakej uponáhľanej práci neobjavili.“

Ivan Tománek: „Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu dostal jeden z kľúčových grafických dizajnérov 20. storočia na Slovensku Vladislav Rostoka. Počas svojej kariéry vytvoril viac ako 400 plagátov, 1000 kníh a katalógov.“

Vladislav Rostoka, držiteľ Ceny za kultúrny prínos v oblasti dizajnu: „Veľmi si tú cenu vážim, lebo milujem obor grafického dizajn. Ja si myslím, že najviac hovorí mlčanie a vykonaná práca. To je moje krédo.“

Ivan Tománek: „Diela všetkých finalistov si verejnosť môže pozrieť v priestoroch Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity do konca novembra.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
dizajn

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač