Nástup moderných technológií a ich vplyv na našu spoločnosť

15. 10. 2018

Prezidenti V4 sa dnes budú venovať aj nástupu moderných technológií a ich vplyve na našu spoločnosť, ekonomiku, no a osobitne na pracovné miesta. O tejto téme je aj rozhovor s docentom Jánom Vachálekom, z Ústavu automatizácie merania a aplikovanej informatiky zo Slovenskej technickej univerzity.

logo Televíznej stanice STV 1(12. 10. 2018; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; R)

Moderátorka: „Prezidenti V4 sa dnes budú venovať aj nástupu moderných technológií a ich vplyve na našu spoločnosť, ekonomiku, no a osobitne na pracovné miesta. O tejto téme sa porozprávam s docentom Jánom Vachálekom, z Ústavu automatizácie merania a aplikovanej informatiky zo Slovenskej technickej univerzity. Dobré ráno.”

Ján Vachálek, Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky STU: „Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.”

Moderátorka: „Pán docent, čomu sa venujete vy, vo svojej práci?”

Ján Vachálek: „Ja osobne sa venujem výuke progresívnej robotiky a aplikovanej informatiky v rôznych oblastiach priemyselnej praxe. Taktiež sa venujem vede a výskumu, kde sa hlavne zaoberám implementáciou tých najmodernejších technológií do priemyslu a z toho dôvodu úzko spolupracujem s priemyslom, hlavne automobilovým, na Slovensku."

Moderátorka: „S modernými technológiami sa spája aj pojem štvrtá priemyselná revolúcia. Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?”

Ján Vachálek: „Tak predstaviť si toho môžeme veľmi veľa, ale v skratke sa vlastne jedná o to, že zavádzame moderné technológie do tých oblastí priemyslu, kde doteraz ešte neboli zavedené. A hlavne ide o to, že je to celoplošná digitalizácia priemyslu a optimalizácia vlastne výrobných procesov za účelom zvýšenia produktivity výroby a hlavne nahradenia ľudskej monotónnej práce strojmi.”

Moderátorka: „Týka sa teda štvrtá priemyselná revolúcia aj Slovenska aj našich firiem?”

Ján Vachálek: „Jednoznačne áno, Slovensko ako automobilová veľmoc je ideálnym vzorovým modelom pre nasádzanie progresívnych moderných technológií v rámci konceptu Industry 4.0. A z osobného pohľadu musím povedať, že tento proces už začal a z pohľadu vývoja priemyslu na Slovensku, hlavne toho automobilového, je tento proces už nezvratný pre nás.”

Moderátorka:„O akých odvetviach ešte hovoríme okrem teda toho automobilového, ktorý je možno tak najznámejší tou priemyselnou revolúciou?”

Ján Vachálek: „Automobilový priemysel podporuje vývoj a hlavne všetky ostatné dá sa povedať odvetvia priemyslu, ktoré ho zásobujú. To znamená, že je to oceliarsky spracujúci priemysel, dodávateľské firmy, logistika a vlastne všetko to, čo je treba na to, aby sa vyrobil nejaký produkt. Samozrejme, že Industry 4.0 nám prichádza už aj do poľnohospodárstva, aj do logistických služieb atď., je to celoplošné pokrytie, ktoré vlastne sa prepája z jedného bodu do druhého, to je tzv. taká horizontálna integrácia, vertikálna integrácia a je to vlastne taký celoplošný efekt.”

Moderátorka: „Nejde len o vývoj technológií, ale aj vzdelávanie ľudí v tejto oblasti. Máme na Slovensku dostatočne veľa možností vzdelávať študentov aj v týchto odboroch a oblastiach?”

Ján Vachálek: „Tak hlavné motto Industry 4.0 sú ľudia. Industry 4.0 je o ľuďoch a pre ľudí. Na to, aby sa mohli ľudia zapájať do tohto procesu je potrebné, aby boli odborne vzdelávaní, vysoko kvalifikovaní. A podľa štúdií renomovaných európskych agentúr postupom času vznikne oveľa viac pracovných miest ako zanikne. Ale na tieto miesta bude treba dávať odborných, kvalifikovaných ľudí. Bohužiaľ, tu musím ale konštatovať, že naše školstvo vôbec nie je pripravené na takýto stav a momentálny stav je alarmujúci. Záujem študentov o technické vedy na Slovensku je veľmi nízky a popularizácia dá sa povedať štúdia techniky a týchto vied, je v spoločnosti veľmi na nízkej priorite. Toto treba významne zmeniť, pretože za päť, desať rokov nám hrozí dá sa povedať taká drobná katastrofa vzdelávacia, a preto je nevyhnutné už dnes začať s transformáciou vzdelávacieho systému, lebo ináč bude neskoro."

Moderátorka:„A má táto priemyselná revolúcia vôbec nejaké hranice, či už čo sa týka štúdia, alebo praxe a spoločného vývoja?”

Ján Vachálek: „Tak ono je to celospoločenský fenomén. To znamená, že to nie je iba o tej technologickej revolúcii, ale prienik informačných technológií do nášho bežného života za posledných desať rokov dá sa povedať, geometrickou radou sa zvyšuje. Takže je to tento fenomén a treba sa nato prichystať a pokiaľ sa nebudeme vzdelávať, hlavne tie staršie generácie, stredná generácia atď., ktorá na toto nebola prichystaná historicky, o mladú generáciu sa moc neobávam, tá v tom žije, ale máme tu aj iné generácie a tie treba aj dovzdelávať, rekvalifikovať a vlastne aj prichystať nato z rôznych pohľadov.”

Moderátorka: „Ako obstojí Slovensko v kontexte európskom, alebo dokonca svetovom vo vývoji moderných technológií?”

Ján Vachálek: „Tak tu musím povedať, že Slovensko je na veľmi dobre východiskovej situácii momentálne, pretože vzhľadom na to, že tu máme ten automobilový priemysel, tak prienik moderných technológií je veľmi vysoký. A napríklad v zavádzaní priemyselných robotov sme na špičke krajín V4. Príchodom elektromobility, ktorá je nezvratná, naše automobilky, dá sa povedať, vymieňajú staré technológie za nové. Tie nové technológie obsahujú tie najlepšie špičkové európske technológie moderné, ktoré máme, ibaže na to, aby sme ich vedeli obslúžiť, potrebujeme mať kvalifikovaných ľudí. Je to technologická výzva, na ktorú sa musíme pripraviť a podstatným momentom je aj to, že treba na Slovensku radikálne podporiť vedu a výskum. Veda a výskum na Slovensku je dlhodobo zanedbávaná a z hľadiska štatistík Európskej únie sme hlboko pod priemerom finančných dotácií do tohto segmentu. Ak sa to radikálne nezmení a nezačnú prúdiť oveľa vyššie investície do vedy a výskumu, tak sa toto prejaví za päť, desať rokov a tá naša veľmi dobrá východisková situácia, ktorú teraz máme, bude stratená."

Moderátorka: „Čo môžu prezidenti krajín V4-ky diskutovať v rámci tejto témy? Sú to práve možno tie medzinárodné spolupráce?”

Ján Vachálek: „Presne tak, pretože dnes dá sa povedať tá technológia nepozná hranice. Tie automobilky, ktoré u nás máme a ďalší priemysel funguje prepojene v každom štáte nezávisle od toho, že tam je nejaká hranica. To znamená, že transfer technológií a tých nových dá sa povedať poznatkov, nie je závislý na hraniciach. My spolupracujeme s Českom, s Maďarskom, s Poľskom veľmi aktívne a je treba túto spoluprácu podporiť a hlavne treba viacej komunikovať navzájom, pretože keď sa niečo vymyslí tam, tak my to môžeme aplikovať u nás a bez tých hraníc a bez nejakých tých zábran tá implementácia tých nových technológií bude o to, dá sa povedať rýchlejšia, kvalitnejšia a lepšia.”

Moderátor: „Ďakujem za rozhovor.”


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

 

 

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , vzdelávanie, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač