Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu

09. 10. 2018

Rezort financií zverejnil návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, v ktorom počíta s deficitom len na úrovni desatiny percenta a do dvoch rokov dokonca s prebytkovým hospodárením. Napriek tomu prvé reakcie zaznamenali aj kritické ohlasy. K návrhu rozpočtu sa vyjadril analytik Juraj Valachy z Klubu ekonomických analytikov.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(8. 10. 2018; Rádio Slovensko; K veci; 18.18; Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Už pár dní sú známe zámery vlády, ako chce hospodáriť v budúcom roku. Rezort financií totiž v závere týždňa zverejnil návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Počíta v ňom s deficitom len na úrovni desatiny percenta a do dvoch rokov dokonca s prebytkovým hospodárením. Napriek tomu prvé reakcie zaznamenali kritické ohlasy, že politici pri kormidle nemyslia na budúcnosť a stále veľa rozdávajú v podobe sociálnych balíčkov. Na návrh rozpočtu sme sa pozreli s Jurajom Valachym z Klubu ekonomických analytikov a analytikom Tatra Banky. Pekný deň prajem.“

Juraj Valachy, Klub ekonomických analytikov, analytik Tatra Banky: „Dobrý deň prajem.“

Jaroslav Barborák: „Návrh štátneho rozpočtu najbližšie tri roky zaznamenal kladné prijatie konsolidácie verejných financií. Spomína nový desatinový deficit, výhľad na prebytkové hospodárenie, rovnako ocenenie v oblasti štátneho dlhu, ktorý už na konci tohto roka má klesnúť pod sankčné pásmo.“

Juraj Valachy: „Stále hovoríme iba o plánoch. To znamená, že pokiaľ sa tie plány naozaj uskutočnia, tak to môžeme hodnotiť pozitívne. Zmena v roku 2018 oproti roku 2017 nebola veľká. To znamená, že to hospodárenie štát si síce naplánoval výrazné zlepšenie, ale až také veľké zlepšenie sme nevideli. Ale hovorí, že od roku 2019 to zlepšenie už naozaj bude viditeľné. Pokiaľ to tak vyjde, tak by to bolo fajn, ale zatiaľ tá história tých doručených výsledkov tejto vlády nebola veľmi dobrá.“

Jaroslav Barborák: „Dobrou správou je, že prvý návrh rozpočtu počíta s takmer vyrovnaným rozpočtom v budúcom roku. To citujem vášho kolegu Mareka Radvanského z Ekonomického ústavu SAV. Ale hovorí ďalej, ale zatiaľ sa nám javí, že vychádza z mierne optimistických predikcií. Väčšina analytikov zatiaľ ráta na budúci rok s deficitom niekde na úrovni štyroch až piatich desatín percenta. Je naozaj reálna hrozba, že predpoklady rezortu financií sú optimistické?“

Juraj Valachy: „Predpoklady rezortu financií sú podľa mňa realistické v oblasti prognózy daňových príjmov a odvodov. My ako ekonómovia sme sa zhodli s ministerstvom financií na tom, ako vyzerá prognóza makroekonomická prognóza na rok 2019.“

Jaroslav Barborák: „Čiže toho, čo štát prijme.“

Juraj Valachy: „Áno a zhodli sme sa na tom, že aké asi veľké dane z toho budú plynúť pre štát, že koľko asi vyberie na daniach a odvodoch. V tomto panuje podľa mňa, že dosť veľká zhoda. Čo je ale veľký otáznik je to, ako budú vyzerať výdavky. Je to naozaj vec vlády na to, ako si určí, že … ako bude hospodáriť s daňovými príjmami. Pravdou je to, že tie príjmy budúci rok naozaj budú veľmi dobre rásť. Bude mať z čoho rozdávať, bude mať z čoho míňať. Ale záleží len na nej naozaj, ako sa postaví k tomuto, že či bude chcieť mať vyrovnané hospodárenie alebo nie. Toto my ako ekonómovia nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť a je to aj veľký otáznik do budúcnosti. Bude záležať naozaj na ministrovi financií, ako si presadí splnenie tohto cieľa.“

Jaroslav Barborák: „Dnes o rozpočte rokovali aj sociálni partneri, vieme teda odborári so zamestnávateľmi. Tí prví boli spokojní s rastúcimi platmi či už pre štátnych úradníkov, alebo pre sestry a učiteľov. Druhí, a teda zamestnávatelia poukázali na fakt, že navrhovaný rozpočet počíta s rezervami, ktoré nie sú konkretizované. Tu sme pri tých výdavkoch. A na toto sa kriticky pozerá napríklad aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Pán Valachy, v čom je problém týchto rezerv?“

Juraj Valachy: „Problém týchto rezerv je v tom, že my nevieme, že či sú to výdavky trvalé alebo len dočasné. A hlavne musíme si uvedomiť, že je október a my hovoríme o tom, čo sa bude diať v januári a to veľmi sťažuje potom to, že čo sa s tými výdavkami nakoniec aj udeje. Pokiaľ by vláda dnes transparentne dala všetky položky tak, ako majú byť budúci rok realizované, to znamená, že keď si želá, aby rástli mzdy o desať percent, tak ich tam dám už dnes. Keď si želám zvýšiť výdavky na toto alebo znížiť na to, tak nech sú transparentne alokované po jednotlivých rezortoch, jednotlivých účeloch použitia. My môžeme to kritizovať, ale je to transparentné a vláda vie, čo sa bude… A ľudia vedia, čo sa bude robiť budúci rok. Takto je to len naozaj imaginárna kolónka ostatné alebo zvyšok, do ktorej sa môžu dať všelijaké iné veci systémové aj nesystémové. A to nie je dobré, pretože naozaj hovorím je október a my musíme vedieť, čo sa bude diať v januári.“

Jaroslav Barborák: „Predsa len už návrh štátneho rozpočtu je dôležitý dokument. Tí vaši kolegovia ekonómovia štátni, ekonómovia analytici to robia so zámerom, že to dávajú takto do nepomenovaných kolóniek? Prečo to robí takto?“

Juraj Valachy: „Nie, nie, úradníci majú radi kolónky. … Oni by to radi už dali presne tam, kde to má byť. Problém je v tom, že politici nenašli stále na tom zhodu a rozpočet tak, ako je dnes predložený, je to na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady. To znamená, že neni to ešte ani na rokovaní vlády.“

Jaroslav Barborák: „Tá bude v stredu.“

Juraj Valachy: „A viacero opatrení je tam len načrtnutých, že o niečom sa uvažuje, ale nevieme naisto, v akej forme to bude v parlamente nakoniec prijaté. Tým pádom sú nejasné … neistá je aj niektorá príjmová strana, a preto neisto pristupujú aj k tej výdavkovej strane. Neviem, prečo dnes nie je ešte úplne jasné, ako bude vyzerať celý legislatívny rámec všetkých zákonov. Je to škoda, je to neistota zbytočná a ten rozpočet potom nemá takú dobrú kvalitu, akú by mohol mať.“

Jaroslav Barborák: „Keď pomenujeme niektoré priority tejto vládnej koalície – bezplatné stravovanie je tam, rekreačné šeky, vianočné dôchodky, nižšia DPH na ubytovanie, to je na jednej strane. Potom v rámci, čo sme z tohto dokumentu vyčítali, na druhej strane je ale menej peňazí do školstva a kultúry, s ktorými počíta návrh štátneho rozpočtu. Viac ale napríklad zas na prezbrojenie či do polície, alebo justície. Aj na tomto možno vidieť a čítať tie hodnotové priority politikov, ktorí sú pri kormidle. Pán Valachy, keby ste vy mali tú možnosť určovať priority pre túto krajinu, kde by mali ísť peniaze prioritne?“

Juraj Valachy: „Z môjho pohľadu je to jednoznačne školstvo, ktoré potrebuje hlboké zmeny, ale to nie je len o peniazoch, že keby sme mali teraz, zázračne sme našli, niekde vykopali poklad s dvomi miliardami euro, že to by nám vyriešilo problém. Čiže školstvo nám naozaj padá na hlavu. Toto treba vyriešiť. Problém je, že keď nemáme poriešené školstvo, tak ani výhľad ekonomiky na ďalších päť – desať rokov nie je dobrý. Čiže my sa môžeme tešiť z toho, že dnes plánujeme pekné časy na rok 2019 a zrejme také aj naozaj budú, ale pokiaľ nemáme vyriešené školstvo, nemáme poriešených ďalších päť – desať rokov. A tam tie dopady môžu byť naozaj veľmi veľké. Čiže toto by som dal ako veľkú prioritu.“

Jaroslav Barborák: „Toľko teda Juraj Valachy, analytik Tatra banky a člen Klubu ekonomických analytikov. Ešte pekný deň prajem.“

Juraj Valachy: „Ďakujem za pozvanie.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vzdelávanie, veda, rozhovor, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač