Prísnejšie na nezamestnaných

22. 10. 2018

Nezamestnanosť na Slovensku v septembri mierne klesla a približuje sa k hranici 5 %. Vyplýva to z najnovších štatistík ministerstva práce. Čísla negatívne neovplyvnil ani prílev absolventov stredných škôl. Rezort chce napriek tomu úradom práce umožniť vyraďovanie tých ľudí z evidencie, ktorí sa odmietajú zamestnať.

logo Televíznej stanice TA3(19. 10. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Andrej Horváth/Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Nezamestnanosť na Slovensku v septembri mierne klesla a približuje sa k hranici 5 %. Vyplýva to z najnovších štatistík ministerstva práce. Čísla negatívne neovplyvnil ani prílev absolventov stredných škôl. Rezort chce napriek tomu úradom práce umožniť vyraďovanie tých ľudí z evidencie, ktorí sa odmietajú zamestnať.”

Andrej Horváth, redaktor: „Priaznivá ekonomická situácia sa podpísala pod to, že ľudí na úradoch práce ubúda. Firmy vytvárajú nové pracovné miesta a majú problém nájsť dostatok kvalifikovaných zamestnancov.”

Marián Valentovič, riaditeľ Ústredia práce, soc. vecí a rodiny: „Miera evidovanej nezamestnanosti v mesiaci september poklesla na úroveň 5,38 %, čo predstavovalo celkovo 147 803 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.”

Andrej Horváth: „September je špecifický v tom, že štát za absolventov stredných škôl prestáva platiť odvody. Tento rok ukončilo štúdium približne 50 000 žiakov a len 10 % z nich sa zaevidovalo na úradoch práce. Negatívny efekt prílevu stredoškolákov sa podľa odborníkov každoročne zmenšuje z viacerých dôvodov.”

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank (telefonát): „Od demografie, cez väčší podiel absolventov … vo vysokoškolskom štúdiu, až počas čoraz viac nasýtený trh práce, ktorý absorbuje časť absolventov bez nutnosti registrovať sa na úradoch práce. Inak tomu nebolo ani tento rok.”

Andrej Horváth: „Úrady práce zároveň evidujú takmer 85 000 voľných pracovných miest. Počet dlhodobo nezamestnaných ľudí napriek tomu klesá len pomaly. Rezort práce chce preto čoskoro predstaviť návrh opatrení na sprísnenie podmienok evidencie na úradoch práce.”

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): „Ak niekto dostane ponuku a dostane ju viackrát tú ponuku a on ju bezdôvodne odmietne, no tak jednoducho z evidencie bude vyradený.”

Andrej Horváth: „V praxi to neznamená, že vyradený nezamestnaný nebude ďalej poberateľom dávok v hmotnej núdzi, ale úrady práce za neho prestanú odvádzať zdravotné poistenie. Podľa odborníka je problém u dlhodobo nezamestnaných strata pracovných návykov.”

Viliam Páleník, analytik Ekonomického ústavu SAV: „To, čo na Slovensku chýba, sú špecifické sociálne podniky inkluzívneho charakteru, ktoré by dlhodobo nezamestnaným dali pracovné možnosti, v ktorých by mali špecifické podmienky tak, aby získali základné pracovné návyky.”

Andrej Horváth: „Na okresnej úrovni bolo v septembri najviac nezamestnaných v okrese Rimavská sobota, a to vyše 17 %. Naopak, najnižšiu mieru nezamestnanosti mal okres Hlohovec, a to 2 %.”


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač