Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska

26. 10. 2018

Slovenská akadémia vied (SAV) aj v tomto školskom roku pokračuje s projektom Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska.

logo Rádio Slovensko(25. 10. 2018; Rádio Slovensko; Správy; 08:00; Jana Belovičová /Jana Belovičová)

Jana Belovičová, moderátor: „Slovenská akadémie vied aj v tomto školskom roku pokračuje s projektom Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Dnes budú mať dve školy v Bratislave a jedna v Senci vyučovanie iné ako po ostatné dni. Hodinu chémie, matematiky a informatiky budú vyučovať mladí vedci SAV. Takmer dvadsiatka ich vyštartovala ešte v uplynulom školskom roku k žiakom na hodiny a spestrila im vyučovanie nielen o najnovšie vedecké poznatky. Mladí odborníci z oblasti prírodných, spoločenských vied, technických smerov či medicínskeho výskumu priniesli do vyučovania interaktivitu, diskusie a mnohí aj výsledky svojich výskumov, čo predstavuje pridanú hodnotu nielen pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí dobrovoľne na hodinách zostávajú a ďalej s akadémiou spolupracujú."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač