SAV: Pankreatické ostrovčeky skvalitnia diabetikom život

17. 10. 2018

Počet diabetikov na Slovensku stúpa, s týmto ochorením sú spojené mnohé komplikácie. Významný posun vo výskume liečby cukrovky dosahujú slovenskí vedci pod vedením Igora Lacíka. Plánujú predklinické testy pankreatických ostrovčekov.

logo Televíznej stanice STV 1(16. 10. 2018; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; Martina Jančeková/Martina Jančeková)

Martina Jančeková, moderátorka: Počet diabetikov na Slovensku stúpa, s týmto ochorením sú spojené mnohé komplikácie. Významný posun vo výskume liečby cukrovky dosahujú slovenskí vedci pod vedením Igora Lacíka. Plánujú predklinické testy pankreatických ostrovčekov. Igor Lacík zo Slovenskej akadémie vied nám o nich povie viac. Dobré ráno, vitajte v našich Ranných správach. Možno hneď na úvod, čo sú to pankreatické ostrovčeky. Čo si pod tým máme predstaviť, bude to nejaká ampulka, nejaký implantát, tabletka?“

Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov SAV: „Pankreatické ostrovčeky sú zhluky buniek, ktoré sa nachádzajú v pankrease, už podľa toho názvu a zhruba tak jedno až dve percentá z pankreasu tvoria tieto pankreatické ostrovčeky a sú zodpovedné za to, že naša hladina cukru je v poriadku. Čiže produkujú hormóny, ktoré kontrolujú hladinu cukru z minúty na minútu v tele zdravého človeka.“

Martina Jančeková: „Chorý človek ich teda zrejme nemá dostatok.“

Igor Lacík: „Chorý človek ich buď nemá dostatok, alebo ich nemá vôbec. Potom vlastne musí nastúpiť liečba, kontrola hladiny cukru externým podávaním hormónu, ktorý sa volá inzulín, ktorý sprostredkováva prestup glukózy do buniek.“

Martina Jančeková: „My už sme o tejto téme v našich Ranných správach hovorili, ale len z hľadiska polymérov a chémie, tak priblížme divákovi, možno aj pacientovi, diabetikovi, ako to bude fungovať, ako sa takýto ostrovček zavedie do tela, akou formou?“

Igor Lacík: „V súčasnosti na mnohých pracoviskách vo svete, je ich zhruba 40, existuje forma, zatiaľ je to experimentálna forma zavádzania ostrovčekov do organizmu diabetikov. Jedná sa o transplantáciu ostrovčekov, ktoré sa transplantujú do pečene diabetika. Je to v podstate jednodňová procedúra, kde katétrom sa zavedú ostrovčeky do pankreasu a v podstate táto liečba, aj keď je zatiaľ experimentálna, je do veľkej miery úspešná. Zhruba 50 percent pacientov po dobu troch rokov si nepotrebuje pichať externý inzulín. V tomto prípade nevýhoda veľká je tá, že je nutné podávať imunosupresíva, a to znamená liečivá, ktoré tieto ostrovčeky ochraňujú pred imunitným systémom.“

Martina Jančeková: „Čo ak sa s týmto ostrovčekom niečo v tele chorého stane, sa nejak pokazí, dá sa opraviť, nahradiť, vybrať?“

Igor Lacík: „V tomto princípe je možná retransplantácia ostrovčekov, toto nie je zásadný problém. V princípe to, s čím prichádzame je práve možnosť nepoužívať imunosupresíva, ale tieto transplantované ostrovčeky chrániť pred atakom imunitného systému tzv. polopriepustnou membránou. Táto membrána je s polymérov, preto ja som z Ústavu polymérov a my sa vlastne snažíme vymyslieť taký materiál, ktorý bude sprostredkovať teda to, že ten ostrovček bude bezpečne transplantovaný, bude dlhodobo funkčný a ten biomateriál, polymérny materiál, na ktorom my vlastne pracujeme, bude sprostredkovať teda to, že ostrovček môže dlhodobo fungovať v tele diabetického pacienta.“

Martina Jančeková: „To by bola pomoc najmä pre ľudí s nestabilnou cukrovkou a tou trpia najmä deti, je to stres pre ne samotné, aj pre rodičov, neustále kontrolovať hladinu cukru, inzulín atď. Robili sa už pokusy aj v tomto smere?“

Igor Lacík: „Zatiaľ nie na deťoch, samozrejme táto liečba nemôže byť len funkčná, musí byť aj bezpečná. Ale dieťa ako diabetický pacient, ktorý má naozaj, ako ste spomenuli nestabilnú cukrovku, častokrát, je v podstate cieľom práve týchto našich snáh vymyslieť enkapsulovaný ostrovček, alebo enkapsuláciu ostrovčekov v takej forme, aby táto procedúra bola možná, bola alternatívna ku súčasným možnostiam ako kontrolovať hladinu cukru. Ale znovu poviem, pacienti detského typu v podstate sú jedna z cieľových skupín, práve pre transplantáciu enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.“

Martina Jančeková: „Vy ste na tomto výskume pracovali v Spojených štátoch a tam neskôr sa objavila skupina nórskych vedcov, ktorí zaviedli takýto ostrovček do tela pacienta, ale bol s tým problém. Opravila sa chyba?“

Igor Lacík: „Táto chyba sa opravila a opravuje sa stále. Vedecké poznanie sa neustále vyvíja a tieto prvé pokusy boli už na začiatku 90-tych rokov, kedy vlastne bol oznámený svetu vynález, proste kapsula, ktorá vyliečila jedného pacienta, bolo to v Kalifornii, za pomoci aj týchto nórskych vedcov, ktorí vymysleli práve ten biomateriál. To poznanie od tohto obdobia, od týchto čias sa do veľkej miery zlepšilo samozrejme, ako veda postupuje dopredu a prišlo sa na to, že ten princíp nie je tak jednoduchý, ako sa v tom čase myslelo. V súčasnosti na tejto téme pracuje veľmi veľa, desiatky pracovísk a mám česť teda viesť jedno z takých pracovísk, ktoré verím, že prispieva významnou mierou aj k vývoju tých biomateriálov.“

Martina Jančeková: „Ak teda tá kapsula už bude na svete, bude odskúšaná, bezpečná, kto ju bude vlastniť, vyrábať? Nestane sa, že bude veľmi drahou, že bude nedostupná pre ľudí?“

Igor Lacík: „Tento scenár myslím si, že nie je pravdepodobný. Biomateriály ako také, ktoré sú implantované do ľudského organizmu, to je téma, ktorá je samá o seba veľmi rozšírená a týchto biomateriálov je veľmi veľa. Zatiaľ však neexistuje taký princíp, ktorý by v súčasnosti poskytoval funkčnú transplantáciu ostrovčekov. Na tejto téme pracuje veľmi veľa ľudí a veľmi veľa aj farmaceutických firiem, ktoré sa snažia vyriešiť tento problém do konečných dôsledkov, aby vlastne mohla byť táto terapia poskytnutá pacientom. Čiže tam myslím si, že scenár, že by v podstate to nebolo dostupné pre toho pacienta, nie je možný.“

Martina Jančeková: „Ja len na záver, možno taký odhad rokov, do akého času odhadujete, že sa dostane kapsula k pacientom?“

Igor Lacík: „No toto je otázka, ktorej sa stále obávam, že príde, pretože je veľmi náročné urobiť presný odhad a súvisí samozrejme s tým, že poskytujeme nádej pre pacientov, ktorú samozrejme poskytujeme, pretože ten výskum ide míľovými krokmi dopredu a je to vec verím, že pár rokov, kedy bude na stole materiál a enkapsulovaný ostrovček, ktorý vlastne pomôže diabetikom, ktorým by mal pomôcť.“

Martina Jančeková: „Držíme palce. Ďakujem za rozhovor, dovidenia.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač